– Frykter litt at de små anleggene blir oversett

Han er veldig positiv til offentlig-privat samarbeid om idrettsanlegg. Men Bjørn Ivar Gran (V) er likevel bekymret for at Lørenskog kommune går for fort fram i utbyggingen av idrettsanlegg.