For elevene ved Steinerskolen i Lørenskog er det slett ikke noe ukjent å være ute i skog og mark, men andre- og tredjeklassingene som ble med innover mot Elvågaseter mandag fikk likevel være med på noe de aldri har opplevd før:

Utsetting av levende ørret!

– Svømte med én gang

Med Egil Bergan og Stein Svenneby fra Lørenskog jakt- og fiskeforening (LJFF) som kyndige veiledere, fikk noen av elevene sågar sette ut fisken helt selv.

Deriblant Erlend Uthaug Pedersen, som syntes det var en bra følelse å se fisken forsvinne uti vannet.

Også Herman Kristian Svendsen (8) fikk lose en ørretunge ut i tjernet i gåavstand fra skolen.

– Det var kjempegøy, for den var så glatt! Og den svømte med én gang, sier han tilfreds – og ser ikke bort fra at han kommer tilbake for å fiske den opp igjen.

– Jeg har fått fisk mange ganger, jeg. Ørret eller laks eller no' – eller så var det makrell! kan han fortelle.

Sette pris på naturen

Klasselærer Ane Johnsen ved Steinerskolen passer på at fisken kommer seg trygt uti vannet samtidig som de ivrige elevene blir stående igjen på land.

– Vi har mye fokus på at barna skal bli glade i og sette pris på naturen, og har faste turdager da de er ute hele dagen. Det handler også om at de skal bli kjent med og glade i nærmiljøet sitt, forteller hun.

– Vi ser på hva som skjer i naturen gjennom årstidene. Vi har et akvarium med rompetroll i klasserommet, som skal slippes ut når de er blitt frosker. Når vi nå har satt ut fisk, er det naturlig at vi kommer tilbake hit for å fiske, sier Ane Johnsen.

30.000 ørret årlig

Fisken som ble satt ut i marka i Lørenskog i går kommer fra settefiskanlegget til Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA) i Sørkedalen. Hit hentes det årlig inn 90-100.000 ørretrogn fra Nordmarkas tre vassdrag.

Poenget med anlegget er å hjelpe ørretungene gjennom den første, mest sårbare tiden (1-3 år), fordi mange av de små skogstjernene hvor de egentlig hører hjemme har begrensede gyte- og oppvekstmuligheter.Årlig settes det ut rundt 30.000 ørret i vannene OFA kultiverer.

– Vi setter ut fisk i flere vann, men det er litt hemmelig hvor! smiler Stein Svenneby i fiskeutvalget til LJFF.

Sanse livet i naturen

Han er opptatt av at barn og unge skal få oppleve gleden ved å få fisk, og oppfordrer voksne til å bruke fornuft og begrense seg når de høster av skogstjernenes mangfold.

– Vi oppfordrer til at iallfall tjernene nærmest bebyggelsen forbeholdes unger og familier, sier Svenneby.

– Det er viktig å få unger ut i skog og mark og la dem sanse livet i naturen. Dette kan for mange være inngangsporten til marka, slår han fast.

Og får umiddelbart bekreftet at steinerelevenes sanser er på vidt gap når en liten gruppe stimer sammen.

Snart høres ivrige barnestemmer:

– Se! Det er frosk som parrer seg!