Lørenskog kommune har lagt opp til svært høy grad av boligbygging i årene som kommer. Kommunen har i dag ferdigregulert områder til 6.000-7.000 boenheter.

– Når de kan bygges og hvor raskt det blir bygd bestemmer markedet, sier kommunalsjef Erlend Eggum i Lørenskog.

Så langt i år er det gitt ferdigattest til 220 boliger og tillatelse til å bygge 370 nye boliger. Eggum regner med at når året er omme, vil de har gitt byggetillatelse til mellom 400 og 500 nye boliger. De fleste i nær tilknytning til traseen til en framtidig Ahus-bane.

Det er blant annet denne høye boligaktiviteten som får Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til å mene at politikerne bør prioritere Ahus-bane framfor bane til Fornebu, der det knapt bygges nye boliger. Boligprodusentenes Forening er en interesseorganisasjon for produsenter av boliger i Norge.

Viktig for samfunnet

– I et samfunnsøkonomisk perspektiv må man ta debatten om hvor en ny bane skal bygges. Det mest riktige er å bygge rundt kollektivknutepunkter. Lørenskog har lagt alt til rette for en slik utvikling, en utvikling alle politikere er enige om. Derfor bør det også bygges bane her først, sier Jæger.

Men i valgkampen i høst lovet de fire borgerlige partiene å bygge Fornebu-bane, til tross for at det knapt bygges boliger der.

– Løfter kan og bør endres. Eller så må Bærum ta et større ansvar og bygge flere boliger på Fornebu, sier han.

Onsdag vedtok kommunestyret i Bærum å sette en grense på 600 boliger i året. Men den sterke befolkningsveksten som kommer til Oslo og Akershus er det altfor lite, ifølge Jæger.

– Hele Østlandet vil rammes når en så stor kommune ikke tar et større ansvar for boligbyggingen, mener han.

For få boliger

Til budstikka.no sa Jæger på onsdag at:

– Storsamfunnet har kastet bort massevis av penger på Kolsåsbanen. Pengene til bane burde vært gitt med en forpliktelse om å bygge boliger, sa han.

Han legger til at banen går nesten tom til endestasjonen fordi det ikke er bygd boliger rundt banen.

Hvis man skulle holde tritt med befolkningsveksten i Oslo og Akershus burde det bygges 5.000-6.000 flere boliger enn det gjøres i dag. Da må Bærum og andre kommuner ta et større ansvar. Hele Østlandet

– Boligbyggingen må nok også økes i Lørenskog, men her er man på riktig vei, sier han.

Alvorlige konsekvenser

Tidligere i år tok LO og NHO initiativ til en allianse for å få bygd flere boliger. Bakgrunnen er det stadig økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging i Norge. Bare i 2012 ble det bygget 10.000 færre boliger enn behovet.

– Konsekvensene for nasjonens økonomi, verdiskaping og velferdstjenester, kan på sikt bli svært alvorlige når arbeidskraften ikke makter å bosette seg der hvor arbeidsplassene er, sa Per Jæger i mars i år.

Næring og bolig

Kommunalsjef Erlend Eggum i Lørenskog kommune sier de planlegger for en kombinasjon av næringsutvikling og boligbygging.

– Karihaugen og Visperud har et næringspotensial som er veldig stort. Det samme er det i Lørenskog sentrum og rundt Ahus. Samtidig bygger vi boliger i sentrum og rundt en framtidig Ahus-bane. Det betyr at det blir veldig korte avstander mellom bolig og jobb for mange. Hvis vi får til gode kollektivløsninger, trenger man ikke bilen for å komme på jobb, sier Eggum og legger til :

– Dette er samfunnsøkonomisk riktig. Han mener at det også er viktig å forlenge banen til Lillestrøm. Det jobber mellom 6.000 og 8.000 mennesker på og rundt Ahus. Mange av dem bor i Lillestrøm-området. Derfor er det viktig å forlenge banen, sier han.