Det var både julaften og 17. mai på en gang for de 25 unge skuespillerne.

Premierekveld, besøk av selveste Trond-Viggo Torgersen og en liten hemmelighet i tillegg.

Kongelig heder

Før Skogblomstens forestilling satte i gang, tok ordfører Åge Tovan ordet.

Han delte ut H. M. Kongens Fortjenstmedalje til Åge Wiik for hans store innsats for Lørenskog generelt og Skogblomsten spesielt, der han har vært styreleder i 44 år.

For det fikk den overveldede ildsjelen trampeklapp og blomster i lange baner, om enn ikke skogblomster.

Stilig finale

Medaljeoverrekkelsen dannet ouverturen til forestillingen «Prøysens beste og Trond-Viggos værste», der teatergruppen fra Lørenskog har viet en avdeling til Alf Prøysens viser og fortellinger og én til Trond-Viggo Torgersen.

Med opphavsmann Torgersen i salen, ga skuespillerne og orkesteret på scenen alt. De fikk betalt i form av stående applaus og kunne danse seg gjennom «Stilig» enda en gang før de fikk hilse på Trond-Viggo.

Forestillingen «Prøysens beste og Trond Viggos Værste» går i Lørenskog Hus lørdag og søndag også.