– Slike innblikk som jeg fikk her gir meg tro på at vi skal lykkes med å gjøre barns hverdag bedre og avdekke flere barn som har utfordringer, sa barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne (Frp) etter å ha hørt om barnevernets rolle i det såkalte modellkommuneprosjektet i Lørenskog tirsdag.

Hun roste det tverrfaglige samarbeidet i barnevernet i Lørenskog.

Viktig med tidlig innsats

– Vi har jo våre utfordringer som nabo til Oslo, og har helt siden 70-tallet lagt stor vekt på forebyggende arbeid blant barn og unge. Også politisk har vi fokus på dette hele tida, sa varaordfører Ragnhild Bergheim (Ap) da hun ønsket statsråden velkommen til Lørenskog hus.

I fire år har Lørenskog vært en modellkommune med sikte på å oppdage barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre. Stikkord for satsingen er tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for å oppdage utsatte barn og familier tidlig, samt langsiktig oppfølging.

– Vi lærer opp ansatte til å se tegn hos barn og unge på at de er i risikosonen. «Du ser det ikke før du tror det» er et motto for oss, sa teamleder Anne Kristin Revfem i barnevernet – og la til at det har medført flere bekymringsmeldinger til barnevernet og dermed økte utgifter.

Romerikes Blad fortalte mandag at barnevernsbudsjettet i Lørenskog sprakk med 10 millioner kroner i 2013 som følge av langt flere barn i hjelpetiltak.

Vil styrke barnevernet

Statsråden er ikke ukjent med akkurat den problemstillingen:

– Er du beredt til å ta kostnadene som følger av en styrket innsats fra barnevernets side?

– Det kommunale barnevernet har vært underfinansiert. Det er høyt prioritert for regjeringen å styrke det og å gi kommunene mer makt til å ta egne avgjørelser. Så er det slik at når vi avdekker mer, så koster det mer – men det sparer vi inn på senere budsjetter. Og kommuner som satser på tidlig innsats og helsesøstre bruker mindre penger på barnevern enn andre, svarer Solveig Horne.

– Er du redd for mørketallene på dette området?

– At flere tilfeller avdekkes betyr først og fremst at vi får hjulpet flere. Målet er jo å hjelpe familiene og barna før det går så langt som til en omsorgsovertakelse, sier Horne til Romerikes Blad.