– T-bane tunnel under Oslo S og Ahusbanen er viktigere enn Fornebubane nå. Det er altfor lite befolkningsgrunnlag på Fornebulandet ennå. Og trafikken er verst i Groruddalen, sier Carl I. Hagen, som er medlem i Oslo Frps programkomité, som jobber med Oslopartiets program for de neste årene.

Han legger til at med ny E 18 vil det bli enda mindre behov for Fornebubane.

– Snu i tide

– Jeg kan forstå at Høyre er aktiv for Fornebubane. Det er der deres velgere bor. Vi må ta hensyn til befolkningen i Groruddalen. De trenger transport til sitt nye sykehuset, sier han.

Programkomiteens leder Peter N. Myhre sier:

– Hvis man starter bygging av Fornebubane til drøyt 10 milliarder kroner vil det ikke bli penger til verken T-banetunnel under Oslo S eller Ahusbane, sier han.

– Vår anbefaling er at regjeringen snur i tide. Vi har ikke bruk for Fornebubane, særlig ikke når E 18 står ferdig med egne kollektivfelt. Pendlere til Fornebu kan fraktes i busser, sier han.

Valgløfte

I valgkampen i fjor sto Frp-leder Siv Jensen sammen med Erna Solberg (H), Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) og lovet Fornebubane.

– Det er vel ikke mulig for dem å løpe fra det løftet?

– Det gjenstår å se. Fornebubanen har blitt dobbelt så dyr siden valgkampen. Ahusbanen er mye enklere å bygge og mye billigere. Denne banen har vært med i Oslopakkene siden 2006. Fornebubanen har kommet inn lenge etter, sier Myhre.

– I et brev til Ellingsrud Vel skriver statssekretær John-Ragnar Aarset i samferdselsdepartementet om Ahusbanen:

« ... på bakgrunn av prosjektets status både når det gjelder planlegging og finansieringsløsning, vil det ikke være aktuelt innenfor inneværende 10-års periode.»

– Det er det jeg sier. Starter man bygging av Fornebubane blir alt annet skrinlagt, sier Peter N. Myhre.

Oslo Frp skal i januar ta stilling til forslagene fra programkomiteen.

Romerikes Blad har ikke lykkes å få kontakt med statssekretæren.

Oslo Aps Jan Bøhler, som er stortingsrepresentant, synes det er underlig at regjeringen synes å ha utsatt Ahusbanen, og har bedt statsråden svare på dette.

– I den reviderte avtalen om Oslopakke 3 som er framforhandlet mellom Oslo og Akershus og staten, er det slått fast at finansieringen av Ahusbanen skal starte i perioden fra 2018. Innebærer departementets brev at regjeringen vil utsette byggingen av Ahusbanen?

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) sier:

– Jeg håper innholdet i brevet er en glipp og ikke en vilje fra regjeringen. Og i tilfelle det er regjeringens vilje, må KrF og Venstre få Ahusbanen på plass i forhandlingene med de to regjeringspartiene, sier Salvesen.

Opprørt over utsatt Ahusbane

Aps ordførerkandidat, Ragnhild Bergheim i Lørenskog er opprørt over at regjeringen synes å ville utsette Ahusbanen.

– Vi jobber ut fra en tidsplan om å starte bygging av Ahusbanen i 2018, slik at vi følger Oslopakke 3. Så jeg er opprørt over å lese brevet fra statssekretæren i samferdselsdepartementet, der han sier at det ikke blir aktuelt det neste tiåret, sier Ragnhild Bergheim.

– Det er første gang det er kommunisert til oss. Det er veldig rart siden det er en tverrpolitisk enighet om å bygge Ahusbanen, sier hun.

Halv million mennesker

– Jeg er glad for initiativet fra Oslo Frp og fra Oslo Ap, som setter Ahusbanen på dagsorden. Hvis vi klarer å bygge T-bane til Ahus og videre til Lillestrøm, blir det en Romeriksbane som knytter en halv million mennesker til sykehuset, og at vi får et effektivt kollektivnett som knytter Romerike sammen med Oslo. Jeg tror ikke alle er klar over hvor betydningsfull en slik bane kan bli både for deler av Oslo og hele Romerike. Det er et område med sterk befolkningsvekst. Derfor bør vi flytte perspektivet fra en sykehusbane, til Romeriksbane.

– Regjeringen må følge opp

– Jeg forventer at våre politikere følger opp en Ahusbane, sier Turid Kristensen, Høyres gruppeleder i Lørenskog.

Kristensen vil ikke uttale seg om brevet fra statssekretæren i samferdselsdepartementet fordi hun ikke har sett det.

– Jeg registrerer at det går veldig mye samferdselsmidler til vestsiden av Oslo og lite denne veien. Jeg vil ikke oppfordre regjeringen til å gå fra sine løfter om å bygge Fornebubane. Det er behov for den også. Men det er viktig at man ikke forsinker andre prosjekter av den grunn, og jeg forventer at våre politikere i regjering og på Stortinget følger opp og bygger Ahusbane. Regjeringen må legge penger på bordet også til Ahusbane. Vi i Lørenskog har lagt til rette for utbygging og fortetting, i tråd med retningslinjer fra Stortinget, rundt en framtidig Ahusbane, sier hun.