Gå til sidens hovedinnhold

Programmet for 17. mai-feiringen i Lørenskog

Artikkelen er over 2 år gammel

Med bakgrunn i vedtak i formannskapet november 2017 vil det være noen endringer i programmet for 17. mai. Vi ber alle om å sette seg godt inn i årets program. Se de enkelte skolers nettsider for detaljert informasjon om lokale arrangementer

06.50 Flaggborg, sangkorene, korpsene og speiderne samles ved

Dovre bolig- og servicesenter

07.05 Lørenskog Skolekorps aspirant, rekrutt og junior spiller en

liten konsert

07.15 Lørenskog Skolekorps hovedkorpset spiller nasjonalsangen

07.20 Avmarsj til Flaggfjellet etter følgende rute:

Nordahl Griegs vei– Marcus Thranes vei-Fjellhamarveien til

Flaggfjellet

07.30 Lørenskog Veterankorps spiller på Flaggfjellet

07.50 Toget ankommer Flaggfjellet

08.00 Flaggfjellet

• 1. Lørenskog speidergruppe 3 heiser flagget

Trompetsignaler v/Lørenskog Musikkorps

• Nasjonalsangen - alle korps og kor, dirigent

Per Gjermund Storrø

• 17. mai-komiteen v/leder Øivind Hansen ønsker

velkommen

• Korpsene spiller Gammel jegermarsj, dirigent

Per Gjermund Storrø

• Hovedtale v/ stortingsrepresentant Turid Kristensen

• Dikt v/elever fra Fjellhamar skole • Landkjenning v/Lørenskog Musikkorps, Lørenskog Veterankorps, Lørenskog Damekor og Lørenskog Mannskor, solist Morten Remberg, dirigent Per Gjermund Storrø • Utdeling av Lørenskog kommunes kulturpris • Gud signe Noregs land (Fedrelandssangen) v/korene, dirigent Morten Remberg Gud signe vårt dyre fedreland (Fedrelandssalm

08.30 Arrangementet på Flaggfjellet avsluttes

10.00 Det arrangeres lokale barnetog på Fjellhamar,

Luhr og Kurland

10.15 Lørenskog skolekorps aspirantkorps, juniorkorps og

rekruttkorps spiller flere steder på området til Ahus

10.15 Festgudstjeneste i Skårer kirke ved Tormod Westermoen.

Lørenskog Mannskor og Skårer kirkes barnekor synger

FJELLHAMAR SKOLE

09.45 Samling og oppstilling på parkeringsplassen ved Fjellsrud

ungdomsskole sammen med Luhr skole

10.15 Avmarsj. Fjellhamar skole marsjerer sammen med

Lørenskog Musikkorps, Marcus Thranes vei, Nordahl Griegs

vei, Hanaborgveien og Fjellhamarveien til Fjellhamar skole

13.30 Arrangementet avsluttes

LUHR SKOLE

09.45 Samling og oppstilling på parkeringsplassen ved Fjellsrud

ungdomsskole sammen med Fjellhamar skole

10.15 Avmarsj. Luhr skole marsjerer sammen med Lørenskog

Skolekorps hovedkorpset, Marcus Thranes vei, Nordahl

Griegs vei og Hanaborgveien til Luhr skole

13.30 Arrangementet avsluttes

KURLAND SKOLE

10.00 Samling og oppstilling på Kurland skole

10.15 Avmarsj sammen med Østerdølene Musikkorps etter følgende

rute: Sandbekkveien, Hogstveien, Kurlandsveien, Holenveien

13.30 Arrangementet avsluttes

BARNETOGET

11.15 Samling for Barnetoget i Lørenskog – Skårer gård

(parkeringsplassen mellom Skårer kirke og Skårer gård)

11.45 Avmarsj Barnetoget – Løkenåsveien, Skårersletta,

Solheimveien, Kjennveien og Hasselveien til Rådhusparken

12.00 Underholdning i Rådhusparken

12.30 Arrangement Rådhusparken

• 17. mai-komiteen v/leder Øivind Hansen ønsker

velkommen

• Norge i rødt, hvitt og blått. Dirigent: Per Gjermund Storrø

• Tale for dagen ved leder i barn og unges kommunestyre

Kajanth Mohanraj

• Nasjonalsangen. dirigent: Per Gjermund Storrø

Disse korpsene følger toget: Lørenskog skolekorps hovedkorpset, juniorkorpset, rekruttkorpset og aspirantkorpset, Lørenskog musikkorps og Østerdølenes musikkorps.

Etter avslutning av arrangementet reiser skolene tilbake til sine skoler for lokale arrangementer. Det oppfordres til at man går tilbake til skolene med tanke på miljøet, men det vil også være busser tilgjengelig for de som trenger det.

ÅSEN SKOLE

12.00 Skolearrangement

13.45 Konsert ved Lørenskog skolekorps - aspirantkorpset

15.00 Arrangementet avsluttes

SOLHEIM SKOLE

13.00 Skolearrangement (kafé åpner kl. 12.00)

13.45 Konsert ved Lørenskog skolekorps - hovedkorpset

15. Arrangementet avsluttes

BENTERUD SKOLE

13.00 Skolearrangement

13.45 Konsert ved Lørenskog skolekorps - rekruttkorpset

15.00 Arrangementet avsluttes

RUDOLF STEINERSKOLEN

11.45 Skolearrangement

16.00 Arrangementet avsluttes

LØRENSKOG FRISKOLE

09.00 Frokost på skolen for alle elever og foreldre

FINSTAD SKOLE

13.15 Skolearrangement

13.45 Konsert ved Lørenskog skolekorps - juniorkorpset

15.15 Arrangementet avsluttes

RASTA SKOLE

11.45 Skolearrangement

13.45 Konsert ved Lørenskog musikkorps

15.00 Arrangementet avsluttes

TRAFIKKREGULERING I SAMARBEID MED POLITIET

07.00 – 07.30 Nordahl Griegs vei stenges for trafikk mellom

Dovresenteret og Marcus Thranes vei

07.30 – 09.00 Fjellhamarveien stenges fra krysset Lørdagsrudveien

v/brua til krysset Marcus Thranes vei

10.30 – 14.00 Fjellhamarveien stenges fra Lørdagsrudveien v/brua

og til krysset Marcus Thranes vei

11.30 – 12.15 Løkenåsveien stenges fra Skårersletta retning

Nordlifaret

07.00 – 15.00 Parkeringsforbud og andre reguleringer av trafikken

må påregnes i hele Lørenskog, spesielt i de området

ved Flaggfjellet og der barnetogene går

Alle trafikanter bes vise hensyn

Kommentarer til denne saken