Løkenåsen skole fikk Benjaminprisen

Utdeling av Benjaminprisen: Astrid Klem og elevrådsleder Kajanth Mohanray mottok prisen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med rektor Ellen Marie Gloppen.

Utdeling av Benjaminprisen: Astrid Klem og elevrådsleder Kajanth Mohanray mottok prisen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med rektor Ellen Marie Gloppen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Dette er en pris som går til alle på skolen, ikke bare rektor. Det handler om fellesskapet, ikke hudfarge, nasjonalitet eller religion, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

DEL

I flere år har Løkenåsen skole arbeidet for at skolen skal være et inkluderende sted. I 2016 fikk de endelig Benjaminprisen for arbeidet deres. Benjaminprisen deles ut til en skole hvert år som har jobbet aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen har samme navn som gutten som ble drept på Holmilia i 2001. Drapet var rasistisk motivert. Prisen ble tirsdag overlevet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med en pengepremie på 100.000 kroner.

Satser stort mot rasisme
Juryleder og kunnskapsministeren: Guri Hjeltnes og Torbjørn Røe Isaksen.

Juryleder og kunnskapsministeren: Guri Hjeltnes og Torbjørn Røe Isaksen. Foto:

Juryeleder Guri Hjeltnes forteller at Løkenåsen skole har hatt en sentral satsing i sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.

– Skolen viser høy grad av bevissthet rundt involvering av alle skolens aktører fra elevene og lærerene til skoleledelsen og foreldrene, sier hun

Skolen har jobbet med forbyggende arbeid med holdninger og har et bevisst folkus på alle elevene.

– De viser med dette en evne til å inkludere både majoritetselever og minioritetselever, fortsetter hun.

Løkenåsen skole satser også på bevisstgjøring og kompetanseheving blant personalet rundt forskjellige former for ekskludering og diskriminering.

– De har utviklet en plan for arbeid mot krenkende atferd hvor rasisme og diskriminering står sentralt, sier Hjeltnes.

Noe fint i et ellers så trist tema

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forteller at skolen får en pris for alt de gjør i sitt arbeid for inkludering og mot ekskludering.

– Selv om det er en gledens dag for Løkenåsen skole, må vi ikke glemme at denne prisen har en bestemt historie. Det er en mørk side ved denne dagen også, sier han.

Han sikter til drapet på Benjamin Hermansen.

– Marit Hermansen moren til Benjamin som ble drept har bidratt med noe fint i et tema som ellers er mørkt og grått, fortsetter han.

– Det handler om fellesskapet, ikke hudfarge, nasjonalitet eller religion. Det handler om hva slags mennesker vi alle skal være, også utenfor skolen, sier han.

Rektor: Ellen Marie Gloppen er stolt over prisen skolen har mottatt.

Rektor: Ellen Marie Gloppen er stolt over prisen skolen har mottatt. Foto:

Stolte av arbeidet skolen gjør

Skolen samarbeider også med organisasjonen MOT.

– Vi jobber stadig med inkludering, og dermed også mot rasisme og eksludering, forteller rektor Ellen Marie Gloppen.

– Dette er en pris vi er veldig stolte av, og vi har aktivt jobbet for å skolen vår skal være et inkluderende sted for alle elever, fortsetter hun.

Hun er sikker på at Benjaminprisen vil inspirere til videre arbeid for inkludering, og mot rarsisme og diskriminering.

Ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog kommune er også veldig stolt av skolen.

Prisutdeling: Skolen hadde et rekke innslag ved utdelingen. Her et musikalsk.

Prisutdeling: Skolen hadde et rekke innslag ved utdelingen. Her et musikalsk. Foto:

– Mangfoldet er er skolens styrke, sier hun.

Lørenskog kommune er en multinasjonal kommune med over godt over hundre nasjonaliteter.

– Jeg vet at skolen jobber kontinuerlig for at de skal lykkes med inkludering og mot rasisme, sier Bergheim.

Artikkeltags