Budsjettvedtaket gir mer til skole og helse

Det var enighet om å styrke både skolen og helse- og omsorgssektoren da budsjettet for 2017 ble behandlet i kommunestyret. Men bruken av veksttilskudd er ikke Ap og Høyre enige om.