Siden klubben sendte permitteringsvarsel til sine ansatte etter høstens sluttspillfiasko, har det vært kjent at klubbens økonomi har vært anstrengt. Nå er Lørenskog Ishockeyklubb AS, selskapet som drifter klubbens elitesatsing, begjært konkurs av Skatt Øst.

Saken er berammet 28. juni i Nedre Romerike tingrett. Lørenskog har imidlertid muligheten til å gjøre opp kravet, slik at begjæringen trekkes i forkant av rettsmøtet.

Etter det Romerikes Blad erfarer dreier kravet seg om rett i overkant av én million kroner.

RB-sporten har vært i kontakt med daglig leder og styreleder Stig Atle Johnsen onsdag- og torsdag ettermiddag. Han er svært ordknapp og ønsker ikke å kommentere hvor mye klubben skylder, men sa i en kort uttalelse torsdag at han og klubbens tre øvrige eiere vil betale kravet.

– Vi, eierne, har skrapt sammen egne private midler og betaler dette på vegne av klubben. Vi kommer til å betale dette før fristen. Vi er dessverre for sent ute. Slik er dessverre verden.

Tvangsinnkreving

 

Skatteetaten kan ikke uttale seg om saken, noe de opplyser at de aldri gjør om enkeltsaker.

«Skatteetaten er underlagt taushetsplikt. Vi har derfor ikke mulighet til på kommentere enkeltsaker», skrev seksjonssjef Steffen Waller i en epost onsdag.

På generelt grunnlag gir seksjonssjefen inntrykk av at det skal mye til for etaten begjærer noen konkurs.

«På generelt grunnlag kan vi si at når Skatteetaten går til konkursbegjæring er det fordi vi mener at vilkårene for konkurs er til stede. For at det skal åpnes konkurs i et selskap, må selskapet være ute av stand til å møte sine økonomiske forpliktelser ved forfall, samtidig som eiendelene ikke er i stand til å dekke forpliktelsene. Våre begjæringer om konkurs skyldes normalt at det foreligger merverdiavgift som ikke er betalt, og som det heller ikke har vært mulig å få dekket inn gjennom annen tvangsinnkreving».

Påvirker ikke lisensen

 

Norges Ishockeyforbund var ikke klar over konkursbegjæringen før Romerikes Blad tok kontakt onsdag.

– Det var nytt for meg. Dette må vi selvfølgelig sjekke opp, sa generalsekretær Ottar Eide.

På et forbundsstyremøte onsdag kveld sto klubbens lisenser på agendaen. Lørenskog har lisens, men i likhet med flere andre klubber er de underlagt en handlingsplan som de må oppfylle for å beholde retten til å spille i eliteserien.

– Det er ikke gjort noe med Lørenskogs lisens. Vi prøver også å konstatert innholdet i den informasjonen som er kommet om konkursbegjæringen, sier Eide torsdag.

Han presiserer at forbundet i all hovedsak forholder seg til klubben og ikke aksjeselskapet. Men han kjenner godt til omveltningene man har gjort før denne sesongen.

– Det er en stor endring der oppe. Måten de har drevet på tidligere har ikke vært så veldig sunn. Slik de legger opp nå, med en helt annen struktur, er det mer i tråd med hvordan man bør drive klubber. Det fører til en endring som vi er veldig spente på hvordan slår ut, men vi ser så klart alvorlig på situasjonen i klubben for øyeblikket.