Gå til sidens hovedinnhold

Lørenskog best i landet på klimatilpasning

Kåres tiI Norges beste storkommune på klimaplanlegging i fersk rapport.

Forsikringsselskapet If og Cicero Senter for klimaforskning står bak rapporten som legges fram mandag, der det kommer fram hvordan norske kommuner er forberedt på ekstremvær som følge av klimaendringer.

Selv om det er de aller største kommunene i Norge som topper totallisten, viser kartleggingen at Lørenskog kommune er landets beste storkommune.

Det holder også til en 10. plass totalt, bak storbykommuner som eksempelvis Oslo, Bergen og Stavanger, skriver If i en pressemelding.

Setter av midler

I kartleggingen får Lørenskog hele 30 av 33 mulige totalpoeng.

– Det er gledelig å se at Lørenskog, en kommune i sterk vekst, har kommet langt i arbeidet med klimatilpasning. De har sett på tidligere hendelser i kommunen og samtidig vurdert hva de kan risikere å bli utsatt for i tiden som kommer. På bakgrunn av dette er det gjort investeringer i en rekke tiltak, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If Skadeforsikring.

Lørenskog er ifølge rapporten en av få kommuner som har tatt i bruk midler fra privat sektor.

Kommunen har satt av midler til videreutvikling av modelleringsverktøy, diverse utbyggingsprosjekter med fordrøyning, en egen park som skal brukes som flomarealer er under prosjektering, samt til utredninger av blå og grønne løsninger i utviklingsområder.

– Lørenskog er flinke til å søke inspirasjon hos og ha tett samarbeid med nabokommunene. De er en av få kommuner som også evaluerer og følger opp sitt arbeid med klimatilpasning, sier Galtung.

Han legger til at i tillegg til tiltakene som allerede er igangsatt og gjennomført, har Lørenskog kommune en rekke nye tiltak oppe til vurdering.

– Vår oversikt viser at den er en av kommunene som blant annet gjør kostnadsberegninger for ulike tiltak i kartleggingsfasen.

Resultat av systematisk jobbing

Selv er Lørenskog kommune veldig fornøyde med at deres grundige arbeid med klimatilpasning blir lagt merke til.

– Det er veldig hyggelig å få denne prisen. Vi har over flere år jobbet systematisk med klimatilpasninger i Lørenskog kommune. Vi ser nå at prosjektene realiseres. Verdien i prosjektene er ikke bare i form av å redusere skader ved regnhendelser. Prosjektene gir også innbyggerne våre trivelige nabolag med fine innslag av grønne områder, sier Lone Skjønhaug, avdelingsleder for plan og utvikling i Lørenskog kommune, i pressemeldingen.

Les også

Denne gata skal samle området rundt stasjonen

Romerikes Blad har omtalt flere av prosjektene Skjønhaug viser til.

Lørenskog stasjonsområde er et konkret eksempel på et prosjekt der det legges opp til å løse flomutfordringer parallelt med at man planlegger byutvikling. Føringene for den videre planleggingen av området sier blant annet at vassdragene med tilhørende grøntområder skal utvikles som aktivitetssoner med turstier og anlegg for overvannshåndtering.

En planlagt vannparklangs Skårersletta er et annet eksempel. Parken skal gi innbyggerne i Lørenskog sentrum et variert tilbud av aktiviteter, samtidig som den skal håndere overvannsproblematikken i området.

Romerikes Blad fortalte nylig også at Lørenskog, som en av de første kommunene i landet, stiller krav om klimagassregnskap i alle bygge- og anleggsprosjekter.

Les også

Stiller klimakrav i byggeprosjekter: Kutter 2.500 flyreiser tur/retur London bare på Skårersletta

Kommentarer til denne saken