Slik har det vært i mange år, det snakkes om at det kun fokuseres på det såkalte LSK-triangelet (Lillestrøm, Strømmen og Kjeller) og at lite skjer i vårt område. Bibliotekfilialen vår her på Skedsmokorset ble forsøkt nedlagt tre ganger, men lokal kamp gjorde at den fortsatt finnes, dog i meget krympet størrelse. Gjennomgangstrafikken blir verre og verre og det ser ikke ut som det kommer noen løsning på dette som har vært et problem i 30 år. Husebylåven åpnes endelig som kulturtreffsted, men den kampen ble startet i 2003 og det har altså tatt 20 år å få dette løst.

Skjevfordeling

Skedsmokorset og Leirsund har rundt 18500 innbyggere, det utgjør 20 prosent av befolkningen i Lillestrøm kommune. I kommunestyret er det fem politikere fra Skedsmokorset, og ingen fra Leirsund. Til sammen er det 9 prosent av kommunestyret, noe som er en skjevfordeling av den representasjonen vårt område burde ha hatt. De som bor i et område kjenner nok best på kroppen hvilke lokale utfordringer som fins, og hvordan disse burde ha vært løst. Dette gjelder også politikere, og nå kan du som velger gjøre noe med det.

Torsdag 7 september kl. 18.00 var det valgdebatt på Skedsmo Samfunnshus og politikerne ble invitert til å svare på hva partiet deres vil gjøre for oss innbyggere her oppe. Det møtte 11 politikere og bare én var fra Skedsmokorset. Det er samme størrelsesforholdet som i kommunestyret hvor det er 55 politikere og bare fem fra Skedsmokorset.

Sett kryss

På høy tid å få inn politikere i kommunestyret som er fra Skedsmokorset og Leirsund. Ta stemmeseddelen for det partiet du har bestemt deg for å stemme på i kommunevalget, kryss av foran kandidater fra Skedsmokorset/Leirsund så øker sjansen for at vi får politikere fra vårt område inn i kommunestyret. Er det en kandidat fra et annet parti du vil gi en personstemme til føres navnet og partiet opp nederst på stemmeseddelen din.

Godt valg!

Normann Støylen, Skedsmokorset