Rødt kom inn i kommunestyret i Lillestrøm for første gang i denne valgperioden med en representant fra 2019 til 2023.

I valgkampen for fire år siden var Kjeller-saken et sentralt spørsmål partiene måtte ta stilling til. Rødt mente i dette spørsmålet at vi måtte høre på interessegruppen som ønsket å beholde en levende veteranflyplass og få til noe utvikling, men samtidig bevare noe av Kjeller-området som har skjør natur, biomangfold og matjord.

Ap og Høyre stemmer sammen

I kommunestyret den 29.03.23 ble saken sendt tilbake av styringspartiene . Denne saken har vært på kommunens saksagenda i hele perioden og det er derfor snodig at vi ikke fikk til et vedtak om veteranflyplass med luftvernsenter i Lillestrøm. Jeg mener at dette føyer seg inn i en lang rekke av utviklingssaker der hvor styringspartiene Ap og H stemmer sammen.

Et annet godt eksempel er i saken om vi skulle undersøke hva befolkningen mente om kommuneoppløsning. Jeg mener det er bekymringsverdig at disse partiene ikke engang ville høre hva befolkningen mente i spørsmålet.

Bærekraft

Vi har vedtatt i Lillestrøm kommune at kommunen skal styres i forhold til FN bærekraftsmål og ifølge bærekraftsmålene er det ikke bærekraftig og bygge ned matjord eller skjørt biomangfold som myr. Det burde også være åpenbart at man bør undersøke hva befolkningen mener i spørsmål om kommuneoppløsning

Det er lokalvalg i år og her har velgerne muligheten til å stemme på ulike partier for neste periode. Det er mange andre partier man kan stemme for, men her skal jeg argumentere saklig for hvorfor man bør vurdere å stemme Rødt. Rødt er et tydelig parti, hovedsaken vår er forskjellsnorge men vi er også et godt arbeiderparti og miljøparti som ønsker en annen utvikling enn den markedsliberalistiske utviklingen vi har i dag som fører til at makt og rikdom konsentrerer seg på få hender.

Matkøer

Vi lever i en tid der vi ser at matkøene øker eller at arbeidere må streike får å få tariffavtale ved bedriften de jobber på. Vi trenger derfor en politikk som bedre ivaretar arbeidsfolk ikke bare de økonomiske forutsetningene.

Jeg mener at tiden er moden for å se på andre løsninger og å stemme på partier som tør å ta beslutningene de er valgt for å gjøre. I Rødt trenger vi å gjøre så godt valg som mulig for å få inn flere av våre kandidater i kommunestyret slik at vi kan få til en bedre hverdag for kommunens innbyggere. Vi er et parti som lytter til grasrotbevegelser og lokalbefolkning og det er på tide med en forandring som bedre gagner kommunens innbyggere og lokalsamfunn. Kommunen vår er Norges 9. største med 91.525 innbyggere fra de tre tidligere kommunene, og skal vi klare å bli til den nye felles Lillestrøm kommune, må vi ivareta lokalsamfunnene på best mulig måte.

Valg og valgkamp lokalt er vært fjerde år og i Rødt skal vi jobbe for å få til et så godt valg som mulig slik at vi kan bidra i kommunestyret til å ivareta kommunen, ikke bare markedskreftene.

Ole Magnus Eide, gruppeleder og 1.-kandidat for Rødt, Strømmen