Gå til sidens hovedinnhold

Lokalpolitikkens ære

Leserinnlegg

Høyres gruppeleder i Nannestad krever 29.04 i et leserinnlegg æren for at Nannestad kommune skal fullfinansiere leirskole i grunnskoleopplæringen. Det skal han også få; all ære til Høyres gruppeleder og alle andre som støtter saken. Det er både hyggelig og god politikk å kunne tilby alle våre elever gode leirskoleopphold.

Det ble også for en måneds tid siden skrevet leserinnlegg om finansiering av leirskole i Nannestad, av samme person, da titulert som FAU- og SU-leder. Den gangen ble vi i posisjonen anklaget for lovbrudd siden årets 7.trinn på våre barneskoler ikke ennå hadde fått fullfinansiert leirskole. Denne gangen er det altså som Høyres gruppeleder med et krav om å få æren for vedtaket når det er gjort. Dette begrunner han med at Høyre allerede i 2019 foreslo det inn i budsjettforhandlingene.

For det første har Nannestad kommune tradisjon på å gjennomføre leirskole/overnattingstur med opplæring for 10.trinn hvert år. Denne turen til Mjermen har siden 2018 vært uten krav om foreldrebetaling. Grunnskoleopplæringen er fra 1. – 10. trinn. Altså har kommunen allerede tilbudt dette siden før Høyre foreslo det.

For det andre er det viktig for oss i posisjonen, Senterpartiet, Bygdelista og Arbeiderpartiet, å ha et godt samarbeid med alle partier. De beste vedtakene og beslutningene skjer når vi enes, da kan vi nemlig dele både ansvar og ære. Gode tilbud/tjenester til innbyggere og ansvarlighet er det første vi politikere bør trakte etter, ære kommer lenger ned på den lista. Å være politiker og samtidig kreve ære for en sak FAU setter på dagsorden er uhørt.

Det som dessverre blir litt borte i denne saken, er det gode arbeidet FAU på Maura skole har gjort. Dere fortjener ære! Dere har satt søkelyset på leirskole og satt fart i debatten. Til høsten skal det opp en ny sak til politisk behandling om hva slags leirskoletilbud fremtidige kull skal få. Her regner vi med at dere og de andre FAU-ene i kommunen kommer med nyttige innspill.

Harald Dahl, Nannestad Senterparti

Iver Granerud, Nannestad Arbeiderparti

Thomas Kahn, Nannestad Bygdeliste

Kommentarer til denne saken