Kløfta kunne blitt Ullin – folkemøte var med på å stoppe navnebyttet

Kløfta heter ikke Kløfta uten grunn. Her møtes viktige veier. Men for mange år siden ble det bestemt å skifte navn til Ullin!