UDI skal etablere inntil 200 ordinære mottaksplasser i Oslo og Akershus. To anbydere meldte seg: Hero Norge AS med lokalisering i Nes og Norsk Folkehjelp med lokalisering i Asker.

Nå har UDI landet på at Norsk Folkehjelp har det beste tilbudet.

– Best totalt sett

– Etter å ha vurdert anbudene i forhold til fire kriterier har vi konkludert med at Norsk Folkehjelps tilbud om lokalisering på Dikemark i Asker har høyest score totalt sett, sier seniorrådgiver Christer Andreassen i UDI.

Norsk Folkehjelp var billigst per plass og scoret også høyest på innhold i drift.

– Ved vurdering av bygningsmasse scoret Hero hårfint bedre, mens de kom likt ut i forhold til samarbeid med vertskommune, sier Andreassen.

Ga opp Udnes

Hero Norges tilbud gjaldt opprinnelig en delt løsning med 50 plasser ved tidligere Udnes Omsorgssenter og inntil 150 plasser i boliger spredt rundt i Nes.

Hero møtte en del motbør fra kommunen i forhold til bruk av Udnes. Dette gikk først og fremst på store brannsikkerhetsmessige mangler ved bygningen.

– Hero så at de ikke ville få Udnes på plass og kom med et revidert anbud med helt desentralisert boligmasse. Vi fant uansett deres bygningsmasse som noe bedre, men tilbudet i Asker som best totalt sett, sier Andreassen.

To ukers klagefrist

Formelt sett har UDI nå avgitt en innstilling. Denne ble sendt til anbyderne tirsdag i påskeuka, med to ukers klagefrist.

– Vi kan ikke se at det er noe kontroversielt i vår innstilling og regner med at etableringen vil finne sted som vi har gått inn for, sier seniorrådgiver Christer Andreassen.