En enstemmig valgkomité i Nannestad Ap har vraket bygdas ordfører gjennom åtte år, Anne-Ragni K. Amundsen, foran kommunevalget. I stedet ønsker komiteen at varaordfører Hans Thue blir listetopp.

Står ikke på lista

– Vil du gi en begrunnelse, komitéleder Egil Engelstad?

– Nei, ikke annet enn at vi ønsker et skifte på toppen. Det ligger en samlet vurdering bak vår innstilling. Valgkomiteen med fem medlemmer har hatt fem møter.

– Hva kan du si om Hans Thues kandidatur?

– Han har lang fartstid i politikken, og han har etter hvert fått stor politisk tyngde.

– Er Anne-Ragni K. Amundsen å finne på en annen plass?

– Nei, hun har gitt beskjed om at hun kun er interessert i førsteplassen. Det har vi tatt til følge.

– Hvor mange kommer til å delta i nominasjonsmøtet?

– Jeg vet ikke, men vi har 150 medlemmer. Alle kan i utgangspunktet delta på onsdagens nominasjonsmøte.

Vil ikke utdype

Varaordfører Hans Thue (59) er bosatt i Holter og inne i sin tredje sammenhengende valgperiode. Siden 2011 har han vært bygdas varaordfører.

– Er du overrasket over valgkomiteens beslutning?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det. Komiteen har spurt om jeg vil stille som ordførerkandidat, og det har jeg svart ja til.

– Er ordfører og varaordfører uenige i viktige spørsmål?

– Nei, jeg tror Anne-Ragni og jeg har samme ståsted, ingen av oss befinner seg verken til høyre eller venstre i Ap.

Hans Thue er daglig leder i en vekstbedrift med tilhold på Dal. Han vil ikke spekulere i om det går mot en spennende kampvotering.

Skuffet ordfører

Anne-Ragni K. Amundsen sier hun er skuffet og overrasket over komiteens innstilling.

– Prosessen har ikke vært god. Med 36 års medlemskap i partiet hadde jeg forventet å bli behandlet på en annen måte.

Ordføreren synes selv hun har gjort en god jobb.

– Tilbakemeldingene fra innbyggerne har vært positive, og jeg synes jeg har vært både synlig og god på tverrpolitisk samarbeid. Det vil derfor overraske meg veldig om ingen fremmer forslag på meg som Aps ordførerkandidat. Jeg vil gjerne fortsette i fire nye år, uttaler hun.