Nå har statsadvokaten i Oslo tatt ut tiltale mot fire personer etter at de skal ha forsøkt å tvinge den da 16 år gamle jenta til å gifte seg mot sin vilje.

Hensikten med det religiøst funderte ekteskapet skal ha vært å skaffe den potensielle ektemannen oppholdstillatelse i Norge.

To av de tiltalte i saken er henholdsvis fornærmedes egen mor og bror. Jentas far er på sin side ikke tiltalt.

Imam til stede

En vårdag i 2009 skal det ha blitt arrangert en såkalt «forlovelsesseremoni» på en adresse på Nedre Romerike. Det er også derfor de to siste tiltalte i saken – et ektepar – kommer inn i saken. De skal ha vært arrangørene av seremonien, som dessuten har foregått i ekteparets hjem.

Til stede på seremonien var det også en imam, men vedkommende er ikke tiltalt i saken.

Jenta, som opprinnelig er fra Irak, skal ifølge påtalemyndigheten ha blitt tvunget til å delta etter at hun ble truet av moren og broren.

Hun skal blant annet ha fått beskjed om at hun skulle bli utstøtt av familien hvis hun ikke gikk med på giftermålet, samt at hun risikerte å bli tvangssendt til Irak. Til slutt skal moren og storebroren ha truet med å ta sine egne liv om jenta ikke aksepterte familiens krav.

– Jenta gikk til slutt med på forslaget og sa seg villig til å forlove seg. Senere angret hun og sa at hun ikke ville gjennomføre det. Dette førte til nye trusler, sier politiadvokat Jon Aga i Romerike politidistrikt.

Det er også Aga som skal aktorere saken når den kommer opp i Nedre Romerike tingrett i slutten av januar.

Etter det RB erfarer, så skal mannen som var tiltenkt den unge jenta nå befinne seg i hjemlandet igjen.

LES OGSÅ: – Innvandrermiljøene må selv rydde opp

– Ikke godkjent av far

Ifølge politiet nekter samtlige av de tiltalte straffskyld i saken.

Ekteparet som er tiltalt i saken skal i avhør blant annet ha gitt uttrykk for at de ikke kan straffes. De hevder at de kun har stilt huset sitt til disposisjon for seremonien.

Paret skal ha hatt god kontakt med familien til den unge jenta, og fornærmede skal i perioder ha hatt tilhold hos dem.

De tiltalte i saken skal også ha forklart at imamen som var tilkalt i forbindelse med forlovelsesseremonien skal ha forlatt lokalet før ritualet ble fullført. Dette skal ha hatt sammenheng med at vilkårene for ritualene angivelig ikke var til stede, blant annet ved at jentas far ikke skal ha godkjent ekteskapet.

– Ikke grunnlag

RB har flere opplysninger om at broren til jenta skal ha gitt til dels oppsiktsvekkende uttalelser i politiavhørene etter at saken sprakk. Hans forsvarer Cato Johannessen sier imidlertid at han foreløpig ikke vet hvordan hans klient stiller seg til tiltalen.

I likhet med de tre andre advokatene som er oppnevnt som forsvarere i saken, så har han ennå ikke har rukket å snakke ordentlig med sin klient. De tre andre forsvarerne slår likevel fast at deres klienter ikke kommer til å endre syn på skyldspørsmålet når saken kommer opp.

Tiltalepunktet i saken har en øvre strafferamme på tre år om de skulle bli dømt.

– Dette er vanskelige saker med forholdsvis strenge straffer om man blir dømt. Det er en blanding av kultur og lov som gjør dette vanskelig. Det avgjørende er om jentas deltakelse på seremonien var frivillig eller om hun ble tvunget med, sier advokat Gunhild Lærum, forsvareren til moren.

Advokat Hilde Mo forsvarer kvinnen som skal ha vært med å arrangere seremonien. 46-åringen er omtalt som en tante, men det er ikke klart om de to har en biologisk relasjon.

Hennes ektemann forsvares av Ole Edward Hagen. Advokaten mener ekteparet aldri burde vært tiltalt i saken.

– Min klient nekter straffskyld, og det er av min oppfatning at det ikke er grunnlag for noen straffeforfølgelse av han, sier Hagen.