Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne i Norge er langt lavere enn blant befolkningen som helhet. I 2009 var valgdeltakelsen på 57 prosent, mot 76,4 prosent blant alle velgerne.

– Det beste ville vært om alle elevene som kan stemme fikk mulighet til å gjøre det på egen skole, sier varaordfører i Skedsmo, Boye Bjerkholt (V).

Akershus Venstre mener at terskelen til valglokalet bør senkes for førstegangsvelgerne. Dette håper de å oppnå ved at valgstyret vedtar å opprette lokale for forhåndsstemming på videregående skoler.

– Første gangen man skal stemme er alltid litt spesiell, og dette kan bidra til at de som er litt usikre blir med likevel, sier Bjerkholt. Han tror dog ikke at hele problemet med lav valgdeltakelse vil løse seg med innføringen av denne ordningen.

– Den viktigste årsaken til at mange unge ikke velger å stemme er nok at de ikke opplever det som relevant. Det løser vi ikke ved å gi dem mulighet til å stemme på skolen.

Fra Eidsvoll Venstre

Forslaget, som opprinnelig ble løftet av Eidsvoll Venstre, vil bli lagt fram i Akershus Fylkesting førstkommende mandag.

– Vi vil ha valglokaler på videregående skoler for førstegangsvelgerne blant elevene, sier Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre.

Han tok opp problemstillingen gjennom en interpellasjon i kommunestyret. Han får støtte av fylkestingsrepresentant Siri Engesæth (V).

– Vi føler at dette er noe vi burde få gjennomslag for. Dette vil senke terskelen for å stemme, og vi mener at det er svært viktig at unge benytter seg av stemmeretten sin. Det foretas et skolevalg, men dette teller jo ikke. Problemet er at mange av de som deltar i skolevalget ikke velger å stemme på ordentlig, sier hun.

Positive elever

Elever Romerikes Blad har snakket med er stort sett positive til forslaget.

– Jeg tror at det vil få flere til å stemme. Det blir veldig tilgjengelig. Dessuten blir det enklere å stemme dersom vennene mine også gjør det, sier Deniz Zerihc (18) fra Lørenskog.

– Det er mindre skummelt å stemme på skolen enn i et annet valglokale. Men, man må da passe på at man ikke ukritisk stemmer det samme som vennene sine. Jeg synes at vi generelt får for lite informasjon om de ulike politiske partiene, sier Kristin Sverstad (18) fra Aurskog.

Hun skulle gjerne sett at de politiske partiene fikk drive mer oppsøkende virksomhet.

– Vi burde lære mer om hva de ulike partiene står for og hva de betyr for oss i samfunnsfagstimene, legger Deniz til.

– Vil stemme

Mens Deniz er usikker på om han kommer til å stemme ved stortingsvalget neste år, så er Kristin og klassekamerat Albert Noven (17) fra Lørenskog klare på at de uansett kommer til å stemme.

– Man kan ikke klage dersom man ikke stemmer. Jeg mener at ansvaret for å sette seg inn i de ulike partiprogrammene ligger hos hver enkelt, sier Albert. Han er dog usikker på om det vil være noen fordel å kunne stemme på skolen.

– Jeg har ikke satt meg inn i det, men det er i hvert fall vesentlig at man da ikke lar seg påvirke av venner, sier han.