Gå til sidens hovedinnhold

Vil knytte "Korset" sterkere sammen

Artikkelen er over 14 år gammel

– Vi har for få arenaer for kultur, og tettstedet trenger en utbygging for å gi innbyggerne et tilfredsstillende tilbud.

Det mener leder av Skedsmokorset kulturforum Eivind Klemp som forrige uke presenterte de første prosjektplaner for utbygging av tettstedet.

– Skedsmokorset er bygget ut uten at sentrumsfunksjonen er ivaretatt. På de fleste tettsteder har man sentrum i midten og jordene rundt. På Skedsmokorset er det imidlertid motsatt. Her har vi et stort jordet i midten med bebyggelse rundt, sier Klemp som etterlyser treffsteder og uformelle møteplasser hvor folk kan samles og slå av en prat.

– Vi trenger restauranter, kafeer og puber også på "korset" hvor over 30 prosent av Skedsmos innbyggere holder til, sier han.

Prosjekter på gang

Nye prosjekter er imidlertid i startfasen på Skedsmokorset med utviklingsplaner i sentrale områder.

– Bare formaliteter gjenstår før Huseby-låven gjøres om til et nytt kulturhus for amatører og befolkningen generelt. I tillegg har vi satt i gang en prosess for å diskutere en eventuell utvikling av et sentrum på Huseby-jordet, sier Klemp som ønsker at bygda skal knytes sammen.

Sjel

Han håper en eventuell utbygging vil gi tettstedet en "sjel" hvor folk vil trives. Interesseorganisasjonen ønsker derfor å dra med seg bygdas 14 tusen innbyggere til diskusjon om tettstedets videre skjebne.

– Det er viktig at befolkningen tar del i diskusjonen, slik at utviklingen ikke bare styres av politikerne, sier han.

Ulike oppfatninger

Skedsmokorset kulturforum representerer over 40 lag og foreninger på Skedsmokorset og omegn med ulike oppfatninger av hva som bør gjøres i sentrum av bygda.

– Noen vil ha kjøpesenter mens andre vil ha golfbaner eller bevare ting som det er, forteller Klemp.

Selv ønsker han en utbygging av Husebyjordet med lavhusbebyggelse, og en blanding av butikker, kulturtilbud og parker.

– Jeg håper at Skedsmokorset kan få et slags landsbypreg over seg, sier han.

Flere arkitekter var forrige uke på befaring for å se på mulige løsninger på Huseby-jordet, og det vil foreligge konkrete forslag senere i høst.