Allerede i 2006 ble det innført forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i Oslo-skolen. I Østfold er det i ettertid også innført forbud. Nå står Akershus og romeriksskolene for tur.

I et saksfremlegg til hovedutvalget for utdanning og kompetanse innstiller fylkesrådmannen på følgende:

  • Det innføres forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i undervisningen ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.
  • Det innføres også forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg på skolens område.

Kommunikasjon viktig

Saken som nå legges fram har sitt utspring i en konkret sak på en av fylkeskommunenes videregående skoler. En avgangselev bruker niqab på skolen. Den aktuelle skoleledelsen vurderer dette som vanskelig og ønsker å forby bruk av niqab.

Skolen får altså støtte av fylkesrådmann Tron Bamrud som mener ansiktsdekkende hodeplagg hemmer læringen.

– Opplæringen i dag er i stor grad basert på jevnlig og god kommunikasjon elever i mellom og mellom elev og lærer. Den tiden da læreren drev sin undervisning fra kateteret og elevene tok i mot, er i alle hovedsak et tilbakelagt stadium. Slik sett er nødvendigheten av god kommunikasjon svært viktig for læringsutbyttet i dagens skole, skriver fylkesrådmannen.

Det refereres til at en vesentlig del av kroppsspråket vises gjennom ansiktsuttrykk. Ansiktsuttrykk som læreren tolker for å forstå hvor mye elven får med seg eller forstår.

Ikke hijab

Med ansiktsdekkende hodeplagg menes ikke hijab.

Plaggene som vil bli berørt er niqab (som dekker ansiktet bortsett fra øynene), burka (som dekker ansiktet med et gitter foran øynene), balaklavaluer (finlandshetter) og andre klesplagg som alene eller i kombinasjon med andre plagg dekker en vesentlig del av ansiktet.

Fylkesrådmannen skriver i forslaget at skjulte ansikter også kan vekke utrygghet for andre elever, da man ikke kan se hvem som befinner seg bak klesdrakten.