Per Berg og flere investorer vil bygge tribuneskole på UKI Arena.

Men det anbefaler ikke rådmannen i Ullensaker.

Arena u-skole AS, eid av Øie Eiendomsutvikling AS (50 prosent), Ø.M. Fjeld Utvikling AS (40 prosent) og Uki Eiendom AS (10 prosent) ønsker å bygge skolen under en ny tribune.

Tim Holmvik, høyrepolitiker og daglig leder i Ø.M. Fjeld Utvikling, mener det vil utnytte arealene godt og skaffe Ull/Kisa tribune med elitestandard.

  • Det er vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Jessheim.
  • Skolen skal ha inntil 750 elever, samtidig som man tilrettelegger for utvidelse til 1.200 elever.
  • Den skal stå ferdig i 2017.
  • På tomten ligger UKI Arena, friidrettsbanen med tribune og sekretariat, is- og flerbrukshallen og parkeringsplasser, pluss Gystadmarka barneskole som er under utvidelse og får plass til 750 elever.
  • Det er satt av tomt til skatepark og svømmeanlegg.
  • Totalt er området nesten 150 dekar.

Rådmann Tor A. Gangsø har anbefalt to andre alternativer. Begge ligger på et ubebygd område litt unna UKI Arena. Og begge innebærer at den ubygde skateparken må flyttes.

Eget uteområde

Elin Grimstvedt i Arkitektkontoret Gasa, som har vurdert en rekke alternativer på vegne av Ullensaker kommune, mener en frittliggende skole med eget uteområde, er beste løsningen.

– Det går an å legge skolen i tribuneanlegget. Men vi mener en skole skal ligge slik at man har alle fasadene fri. Det stilles store krav til dagslys, sa hun da politikerne var på befaring mandag.

Plass til 1.200 elever

Arena U-skole sin arkitekt, Ole Folmo, sa at det ikke er noe problem å få inn 1.200 elever i tribune-prosjektet og at kravene til dagslys kan ivaretas.

– For egen del ser jeg bare en løsning: Å legge skolebygget inn i tribuneanlegget og beholde skaterampen der den er. Alternativet er å flytte skaterampen opp på håndballbanen til barneskolen, sa ordfører Harald Espelund (Frp).

Det siste kunne de andre partiene være med på. Men plasseringen av den nye ungdomsskolen ble utsatt mandag.

– Å legge skolen i UKI Arena synes vi er en dårlig løsning og vi håper at flertallet ikke går for det, sa Eva Gullichsen (Ap).

Her kan du se alle alternativene for ny ungdomsskole som Ullensaker kommune har utredet!