Får AUF det som de ønsker, må kommunene ta imot asylsøkere og flyktninger enten de vil og mener de har mulighet eller ikke.

– Når flyktninger får innvilget opphold, er det fordi de har et reelt behov for beskyttelse, og da har vi et felles ansvar for å sørge for at de får mulighet til å starte et liv i Norge. Det er ødeleggende både for integreringen og for den enkeltes liv at de ikke får mulighet til å bosettes i en kommune, sier fylkesleder i AUF i Akershus, Elin L’Estrange.

Pålegg

Hun understreker at AUF Akershus mener at mange kommuner er gode til å gjøre sin del av jobben, men at de få som sier nei ødelegger for alle andre.

Vedtaket innebærer at Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet skal få mulighet til å pålegge kommunene å takke ja til en anmodning dersom direktoratet mener det er gode faglige grunner til dette.

Maktfaktor

AUF i Akershus vil ta opp forslaget i Akershus Arbeiderparti.

– Med 1.700 medlemmer er AUF i Akershus en betydelig maktfaktor i Akershus Arbeiderparti, og vi skal jobbe for å få gjennomslag for dette vedtaket opp mot Arbeiderpartiets landsmøte neste år, sier L’Estrange.

Ungdomspolitikeren fra Jessheim trekker spesielt fram sin egen hjemkommune, Ullensaker, som fra 2011 har stoppet bosettingen av nye flyktninger.

– Vi har ikke noen boliger å flytte flyktningene inn i, sier ordfører Harald Espelund (Frp) i Ullensaker kommune til NRK Østlandssendingen.

Aksepterer ikke telt

Ordføreren tror ikke at tvang vil hjelpe flyktningene som trenger et sted å bo.

– Det er et politisk ansvar å legge forholdene til rette slik at alle som kommer til kommunen får en verdig mottagelse. Da kan ikke regjeringen sitte der å si at Ullensaker må motta 100 nye flyktninger. Da kan de risikere å måtte bo i telt og det aksepterer ikke jeg som ordfører, fortsetter Espelund.

L’Estrange framholder på sin side at hun mener Ullensaker også må klare å ta imot 10-15 flyktinger i året.