«Jessheim-markas Venner» er under etablering denne høsten.

Søndag møtte 60 engasjerte mennesker til en første orientering på Skogmo skole. Den formelle stiftelsen vil foregå seinere i høst.

Sigbjørn Mostue, Tom Blakkisrud og Elisabeth Nordal går i spissen for å skape et felles forum for alle som liker å bruke den flotte naturen utenfor Jessheim sentrum.

– Målet med denne etableringen er todelt. For det første ønsker vi oss et enda bedre turløypenett i nærområdet. Like viktig er det å bevare dette unike skogsområdet for framtida, sier Sigbjørn Mostue.

Si din mening nederst i saken!

Aksjonsgruppe

Mostue er initiativtaker til venneforeningen, eller aksjonsgruppa som han også velger å kalle den.

– Vi sa ja til flyplassen, og med den fulgte en rivende utvikling og utbygging av boligområder og næringsliv. Men vi trenger også rekreasjonsområder. Nå er det på høy tid at Ullensaker og spesielt Jessheim får noen til å jobbe for vern av marka, synes Mostue.

Han minner om at mange i hans generasjon har flyttet fra Oslo-gryta og tilbake til hjemkommunen da de skulle stifte familie på grunn av kvaliteter som uberørt natur.

Tom Blakkisrud supplerer:

– Se på store byer, i utlandet eller her hjemme. De har alle parker og store friområder som folk vet å sette stor pris på.

Ber om støtte

Nå oppfordrer han folk som bor i Jessheim-området om å engasjere seg og ta del i kampen for å bevare marka.

– Hvis ikke noen gjør det, vil det plutselig en dag være for seint.

Venneforeningen vil søke samarbeid med grupper og foreninger som har interesser i området, blant andre speiderne som har hytte her og brukerne av den kommunale lysløypa.

Elisabeth Nordal er leder for Skogmo Vel. Hun tror Jessheim-marka vil få en stadig større betydning for at folk skal trives i et pressområde som Ullensaker.

– Vi har lest uttalelser fra interesserte utbyggere som går på at marka brukes i liten grad. Det stemmer ikke. Et mål for oss er å gjøre bruken enda mer populær. Derfor ønsker vi å utvide løypenettet og ikke minst sørge for bedre merking og skilting.

Ikke avgjort

Ifølge initiativtakerne skal det være et sted mellom 15 og 20 grunneiere i markaområdet som risikerer å bli bebygd med boliger de neste årene.

– I sommer fikk vi en brosjyre i posten som omhandlet Jessheim sør, der det nærmest kunne virke som om utbyggingen av den flere hundre dekar store marka er ferdig behandlet og godkjent. Heldigvis er ikke noe avgjort, og nå blir det viktig at vi markerer vårt syn foran behandlingen av arealplanen i Ullensaker kommune i november, sier Sigbjørn Mostue.

Han understreker at mobiliseringen mot de sterke kreftene for utbygging av marka bare så vidt har begynt.

– Folk vil blant annet finne informasjon om vårt arbeide på Skogmo Vels hjemmesider, forteller han.