Gå til sidens hovedinnhold

– Vil bare sverte oss

Artikkelen er over 7 år gammel

Hovedeier og direktør Lars Håkon Blostrupmoen stiller seg uforstående til at det han kaller interne forhold havner i media. Han mener tidligere ansatte vil sverte ham og selskapet.

Romerikes Blad ble møtt av selskapets advokat og styremedlem, Pål Fagerberg Nilson. med tilbud om informasjon under skriftlig taushetsløfte. RB takket nei til dette. Etter møtet oversendte Blostrupmoen disse svarene på mail:

– Vi synes det er svært beklagelig, slik vi oppfatter situasjonen, at tidligere ansatte har gått sammen for å forsøke å sverte bedriften gjennom en rekke udokumenterbare påstander. Vi har blitt konfrontert med at en tidligere ansatt – som mener seg berettiget i et lønnskrav mot selskapet – nylig varslet oss om at vi skal bli møtt med media og arbeidsrettssak om forholdene. Dette er en ren intern uoverensstemmelse, som vi selvfølgelig er beredt til å håndtere gjennom de rette kanalene.

– Det rapporteres om trakassering fra din side overfor enkeltmedarbeidere. Folk føler seg mobbet ut eller slutter?

– Jeg kjenner meg ikke igjen i denne «konflikttilnærmingen». Påstander om trakassering og mobbing tar vi naturlig nok sterkt avstand fra. Vi har hatt noen uoverensstemmelser, men dette er vanskelig å kommentere på en god måte uten å gå inn i enkeltsaker. Saker vil alltid ha to sider, men vi har alltid fulgt arbeidsmiljølovens bestemmelser, også når det gjelder saksbehandlingsreglene ved opphør av arbeidsforhold. Ansatte har også latt seg bistå av advokater/rådgivere i disse få sakene, og normalt kommet til konklusjoner til det beste for begge parter. Vi har fortsatt til gode å havne i arbeidsrettssak, noe vi selvsagt ikke ønsker.

– Bedriften har høy turnover og dette er behandlet i styret. Hva er din forklaring?

Rundt 90 % av vår turnover har vært i forbindelse med møtebooking/salgsvirksomhet. Dette er dessverre veldig vanlig i salgsorganisasjoner. Vi har alltid et fokus på hvordan bli bedre, selvfølgelig også på styrenivå.

Du oppfattes som kontrollerende?

– Jeg er interessert i å vite hva ansatte benytter arbeidsdagen til – og at våre målsetninger og planer gjennomføres etter beste evne. Vi har rutiner og retningslinjer, og hvis det føles kontrollerende når avvik avdekkes er det en subjektiv, men etter vår mening feil oppfatning. Det er viktig for en bedrift at man vet hva arbeidstagere gjør, og at man er trygg på at de følger de rutiner som gjelder. Kommunikasjon rundt dette kan selvfølgelig gjøres på mange måter. Vi har bestandig vært en bedrift hvor det er lov å si sin mening. Vi har også alltid vært opptatt av at eventuell misnøye ikke behandles i «lukket krets», men at man løfter dette til riktig nivå i selskapet. Det er en utfordring å formidle denne type budskap, og gjennomføre samtaler rundt disse problemstillingene. Dette handler om å skape et arbeidsmiljø til det beste for alle, som vi også er forpliktet til etter loven.

– En rekke personer er permittert – mens du samtidig sier til Eidsvoll Ullensaker Blad at framtiden er lys og vil ansette nye. Er ikke dette et forsøk på å velte bedriftens kostnader på det offentlige?

Fakta er at på dette tidspunkt hadde vi sendt ut totalt 5 varsler om permittering, og lanserte kampanjer og øvrige tiltak for å øke oppdragsmengde på kort sikt. At vi på et tidspunkt mangler oppdrag, og samtidig ser fremover, er vel verken spesielt kontroversielt eller spesielt. Vi jobbet før og under denne perioden med å styrke vårt salgssenter, for å bygge opp oppdragsmengde for 2014. At vi endte opp med å gjennomføre noen permitteringer er beklagelig. Vi var allikevel forpliktet til å gjennomføre dette. At permitteringer i visse tilfeller blir møtt av sykmelding er forhold vi ikke har kontroll på.

– Permitterte nektes dagpenger fordi Nav mener at BME ikke har gjort nok for å holde ansatte i arbeid. Hva tenker du om det?

– Dette er ikke riktig i forhold til den konkrete saken du viser til. Vi har hatt et fåtall permitterte over en kort periode, begrunnet i faktiske forhold som er manglende oppdragsmengde i perioden. Nav har da i et tilfelle vurdert at periodevis manglende oppdragsmengde i et distrikt ikke gir grunnlag for dagpenger, men på den annen side gir rettmessig grunnlag for å permittere. Høsten 2013 visste vi at vi hadde lite å gjøre rundt årsskiftet, men utsatte permitteringstiltak i det lengste. Når vi ikke klarte å skape nok å gjøre fikk vi i praksis to valg: Si opp eller permittere. I tro på at situasjonen kunne snu på kort sikt, valgte vi å permittere.

– Det blir hevdet at det ikke er verneombud i bedriften – eller ledelse agerer som verneombud. Er det riktig?

– Vi har, og har hatt verneombud. Riktignok ikke i hele selskapets driftstid. Vi har ved flere fellesmøter bedt ansatte om å opprette tillitsvalgt, og komme med forslag til et verneombud. At vårt nåværende verneombud har et fåtall aksjer i selskapet er noe jeg som leder tar selvkritikk på, og dette vil vi selvfølgelig rette opp i omgående.

– Det rapporteres om mailer som sår usikkerhet om lønnsutbetaling til rett tid pga. dårlige betalere. Hva er din forklaring?

– Dette er heller ikke riktig, og jeg forstår ikke hvor begrunnelsen med dårlige betalere er hentet fra. Et fåtall ganger har det blitt rapportert om lavere omsetning enn budsjettert. Forsinket lønnsutbetaling har blitt informert om to ganger, en gang ved bytte av bank grunnet teknisk løsning. Og en gang begrunnet med kortsiktig likviditet, hvor lønn i begge tilfeller var betalt senest dagen etter lønningsdag. Vi har med andre ord betalt, og kommer til å betale lønn til ansatte.

– Regnskapene viser at skattepenger helt eller delvis ikke er satt inn på egen konto, slik det etter loven skal?

– Vi har en utmerket dialog med både revisor og skattemyndigheter.

– I 2011 gikk selskapet 2,4 mill i underskudd, mens din lønn nær ble triplet til 1,9 mill. Hva er din vurdering som majoritetseier og leder?

Bildet er naturligvis mer komplekst og sammensatt enn som så, dertil de vurderinger som ligger til grunn, men lønn til enkeltpersoner vil vi uansett ikke kommentere. Min egen lønn er det i tilfelle styret som må svare for, men jeg oppfordrer til å gjennomgå offentlige kilder vedrørende min lønn i selskapets driftstid (Fra 2006). (Styreleder i selskapet er Blostrupmoens kone, Nina Cecilie Selmer, red.anm.)

Kommentarer til denne saken