De fleste ble satt på toget i retning Oslo etter et basketak i nærheten av Lillestrøm torg ved 18.30-tida. Politiet fulgte gruppen et stykke på vei for å hindre at bråkmakerne hoppet av på Strømmen stasjon. En av karene ble satt direkte i drukkenskapsarresten fordi han drakk på offentlig sted.

– Vi klarte å avverge det som kunne utviklet seg til et større slagsmål på torget. Når noen bevisst går inn for å lage bråk på denne måten, er det ikke noe særlig hyggelig. De verste trøbbelmakerne måtte finne seg i år bli satt på toget til hovedstaden, sier operasjonsleder Arild Ruud til Romerikes Blad.

Etter fotballkampen hadde politiet foretatt en strategisk posisjonering av sine patruljer fra kamparenaen og nedover mot stasjonsområdet. – Mye folk på vandring mot sentrum, men lite bråk, sier operasjonslederen.

– Vi holdt enkelte supportere under en viss oppsikt og det fungerte åpenbart konfliktdempende, sier han.

Alt om kampen på side 27, 28 og 289