Gå til sidens hovedinnhold

– Vi har én av de farligste jobbene

Artikkelen er over 6 år gammel

I fjor ble en ansatt knivdrept på jobb på Nav Grorud. Nå gjør Nav alt for å unngå liknende hendelser igjen, men stadig flere utsettes for vold og trusler.

– Vold på Nav-kontorer er dessverre stadig vanligere. Det handler gjerne om penger, brukerne skal ha dem med en gang og ofte er rusmidler og psykiatri med i bildet. Da kan rasjonaliteten bli dårlig, sier sosionom og leder for sosialtjenesten ved Nav Hurdal, Knut Aune, til RB.

8. august 2013: En kvinnelig Nav-ansatt, som ble knivstukket på Nav Grorud tre dager tidligere, dør av skadene. Hun ble knivstukket av en Nav-klient.

September 2014: Nav Hurdal gjennomfører en kriseøvelse, hvor scenarioet er tilnærmet det samme. En Nav-klient har slått seg vrang inne i lokalet, knivstukket én person og tatt en annen som gissel.

– Denne gangen er det heldigvis bare øvelse, men dette er en situasjon vi kan oppleve, poengterer Aune.

Sammen med politiet øver han og kollegene på en høyst reell krisesituasjon. Politiet har sendt flere patruljer, og trener med tung bevæpning.

Farligere på jobb

Tall RB har innhentet fra Nav Akershus viser at ansatte stadig oftere opplever å bli utsatt for vold og trusler. I 2012 var det totale tallet på rapporterte hendelser 58. Dette økte til 77 i fjor, og er oppe i 86 til nå i år. Dette er allerede en økning på nesten 50 prosent siden 2012 – nesten fire måneder før året er omme. Nav Skedsmo (23), Nav Ullensaker (13), Nav Lørenskog (10) og Nav Nes (10) har flest rapporterte tilfeller (se tabell).

– Gjennom en øvelse som dette får vi øvd på krisehåndteringen, samtaleteknikk og sikkerhetssystemene våre. Vi får også sett på utformingen av lokalene, sier Aune.

– Hvordan påvirker økningen i vold og trusler Nav-ansatte?

– Skadestatistisk sett er det ingen hemmelighet at vi har én av de mest utsatte arbeidsplassene i Norge. Det gjør at vi må være forberedt på at det kan oppstå en del kritiske og krevende situasjoner. Nav Hurdal er et lite kontor, men slike ting kan oppstå her også.

Trening og opplæring

– Hvilke sikkerhetsrutiner har dere iverksatt for å være best mulig forberedt?

– Vi har låsbare dører som kun kan åpnes ved hjelp av nøkkel og kodebrikke. I tillegg har vi et alarmsystem som er koblet opp mot andre enheter i kommunen. Det er alarmknapper overalt. Vi har også en alarm som høres. Vi øver ofte på samtaleteknikk og på avvæpnende kommunikasjon, sier Aune.

Håkon Skog fra Nav Lørenskog spilte rollen som gjerningsmann under øvelsen i Hurdal.

– Det er viktig å legge øvelser så nær virkeligheten som mulig. Da er læringen der. Nav-ansatte kan oppleve mye aggresjon, sier han.

Trening og opplæring står sentralt i Nav.

– Vi har fokus på opplæring av våre veiledere, og har innført obligatorisk sikkerhetsopplæring for ressurspersoner ved alle kontorer. I tillegg gjennomfører vi fortløpende risikovurderinger knyttet til sikkerhet, sier kommunikasjonssjef Cindy Empaynado i Nav Akershus.

– Vi må være best mulig forberedt

Kriseøvelser som på Nav Hurdal er helt nødvendig for å takle krevende situasjoner som kan oppstå, sier lensmann Karl-Vidar Solberg i Eidsvoll og Hurdal.

Kriseøvelsen ble til i tett samarbeid mellom Nav Hurdal og lensmannskontoret.

– Vi har dessverre erfaring med at slike situasjoner har oppstått tidligere. Vi må derfor være forberedt på å møte det når det kommer igjen, sier han. Solberg sier slike kriseøvelser er en del av arbeidet i forbindelse med politireformen.

– Politireformen skal sikre et sterkt nærpoliti, og beredskap er satt mye på dagsorden. Vi er opptatt av å ha et tilstedeværende og handlekraftig nærpoliti som er tett på og responderer raskt, sier Solberg til RB.

Kommentarer til denne saken