Venter på bingopenger

RAMMET: Økonomiansvarlig Tore Hansen i Jessheim Hovin Mogreina skolekorps mener Lotteritilsynet burde stoppet Connect Bingo tidligere. Korpset har rundt 180.000 utestående. Fredag kveld var Hansen og de andre i korpset opptatt med innsamling av lopper til et nytt loppemarked. Foto: Martin Lundsvoll

RAMMET: Økonomiansvarlig Tore Hansen i Jessheim Hovin Mogreina skolekorps mener Lotteritilsynet burde stoppet Connect Bingo tidligere. Korpset har rundt 180.000 utestående. Fredag kveld var Hansen og de andre i korpset opptatt med innsamling av lopper til et nytt loppemarked. Foto: Martin Lundsvoll

Artikkelen er over 8 år gammel

Flere millioner kroner som skulle vært overført lag og foreninger har forsvunnet i det store sluket til bingokjeden Connect Bingo.

DEL

Nå har Lotteritilsynet trukket bingokjedens bingotillatelser tilbake.

– Det har vi gjort på bakgrunn av at de ikke har betalt ut pengene lag og foreninger skulle hatt, bekrefter seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Tore Bell.

Foreløpig ureviderte bingoregnskaper for andre halvår i fjor fra Connect Bingos (CB) bingohaller på Kløfta, Lørenskog og Ammerud viser at bingoselskapet skylder over 100 lag og foreninger til sammen 6,7 millioner kroner. I tillegg kommer innspilte beløp for de tre første månedene i år, og oppgjør fra en bingohall i Ski det ikke er levert regnskap for siden i fjor vår.

Også i Østfold har CB hatt bingogjeld til frivillige organisasjoner. Gjelden, rundt 900.000 kroner, skal imidlertid ha blitt gjort opp i forbindelse med at en ny driver overtok bingodriften.

– Reglene er veldig klare: Betales ikke det fastsatte overskuddet ut til foreningene så inndras tillatelsene som er gitt, sier Bell.

TIPS OSS: Har du informasjon om denne saken, ta kontakt med Romerikes Blad her!

Kan bli anmeldt

Lotteritilsynet varslet CB allerede i høst om at bingotillatelsene var i fare og ser svært alvorlig på saken.

– Med bakgrunn i de klare bruddene på lotteriloven som er begått her må vi også vurdere om vi skal forfølge saken ytterligere, sier Bell.

Det kan bety at bingokjeden, med hovedkontor på Kløfta, kan bli politianmeldt.

Bingohallene på Kløfta, Lørenskog og Ammerud er nå overtatt av Martins Bingo AS i Lillestrøm. Eier Jan Martinsen forteller at de vil gjøre opp for deler av de tilknyttede foreningenes tilgodehavende.

– Hele summen vi kjøpte bingovirksomheten for står på en sperret klientkonto hos advokat. Summen vil bli fordelt på de aktuelle foreningene. Et slikt oppgjør var en forutsetning da vi overtok, sier han.

Ifølge Lotteritilsynet er det rundt to millioner kroner som vil bli fordelt. Dermed ligger det an til bare rundt en tredjedel av gjelden vil bli betalt.

– Foreningene vil åpenbart ikke få fullt oppgjør, men vi kan naturlig nok ikke ta ansvar for tidligere drivers gjeld. Vi kan imidlertid love at alle skal få alt de har krav på fra nå og framover, sier Martinsen.

– Burde vært stoppet

Blant alle som er rammet av CBs manglende betalinger er Jessheim Hovin Mogreina skolekorps i Ullensaker. Samarbeidskorpset har hatt rundt 350.000 kroner i årlige bingoinntekter.

– Det er vel rundt 180.000 kroner vi skulle hatt som vi ikke har fått. Det er alvorlig for vår økonomi. Bingoinntektene er en av våre viktigste inntektskilder, sier økonomiansvarlig Tore Hansen.

Fredag kveld jobbet korpsets medlemmer dugnad for å samle lopper til et nytt loppemarked. Slikt blir enda viktigere nå.

– Bingopengene har bidratt til å redusere belastningen på medlemmene våre, både økonomisk og i forhold til dugnadsinnsats.

Hansen har vært klar over at CB har hatt problemer lenge, og er forundret over at de har fått holde på.

– Det forundrer meg at ikke lotteritilsynet har stoppet dem tidligere. De har jo vært klar over de manglende betalingene lenge, sier han.

Det lyktes ikke RB å få kontakt med CB-eier Poul Eric van der Werve i verken fredag eller i helgen. I et brev han sendte Lotteritilsynet i høst forklarte han de økonomiske problemene med økte kostnader til automatleie og økte lønnsutgifter på grunn av at de ansatte fagorganiserte seg.

– Tariffen som gjelder bingoverter- og vertinner er svært dyr og reflekterer ikke utdanningsnivået som kreves for å gjennomføre jobben, skrev han.

Artikkeltags