Gå til sidens hovedinnhold

Venstre vil satse mer på barn og unge i klemme

Artikkelen er over 15 år gammel

Venstres Borghild Tenden Vil satse på barn og unge i klemme, framfor makspris i barnehage og sekstimersdag.

– Dette handler om å prioritere knallhardt. De rød-grønnes forslag om å innføre makspris i barnehager, vil alene koste tre milliarder kroner. I tillegg ønsker de sekstimers dag, som vil koste et sted mellom 40 og 50 milliarder kroner. Jeg synes det er viktigere å målrette tiltakene mot dem som trenger det mest, nemlig barn og unge som er kommet i klemme, sier Venstre førstekandidat i Akershus Borghild Tenden.

Tenden mener at de som fortsatt sliter med å bli sett og hørt i dagens hjelpeapparat er eksempelvis barn med adferdsproblemer, barn som er vitne til eller offer for vold, barn som pårørende til psykiatriske pasienter og barn som opplever tungt rusmisbruk. Noen av disse havner inn på en kriminell løpebane. Det fører til store menneskelige tragedier og stor samfunnsøkonomiske kostnader. – Politikk handler om å prioritere. Venstre vil heller prioritere de som faller utenfor enn makspris i barnehagene, sier Tenden.

I stedet for makspris i barnehagene vil Venstre blant annet prioritere å gjøre barnevernet mer åpent og tilgjengelig slik at det også kan jobbe forebyggende.

– Et mer åpent barnevern kan være en støttespiller for et barn som er pårørende, for eksempel til foreldre med psykiske problemer, mener Tenden og Venstre.Partiet vil i tillegg øke kompetansen om ADHD særlig blant lærere, ansatte i barnehagene og på helsestasjonene.

– Når vi vet at nesten hver tredje innsatte i norske fengsler har diagnosen ADHD og vi ser ut ifra rus- og kriminalitetsstatistikken at svært mange får hjelp altfor sent, er det på tide å prioritere disse dramatisk, mener Tenden.