Det opplyser politiadvokat Eivind Kluge i Romerike politidistrikt.

– Han tar nå med seg barnet hjem til Norge, med norske myndigheters velsignelse. Det har jeg også gitt spansk politi beskjed om, opplyser Kluge til Romerikes Blad.

Tirsdag morgen ble gutten – som har tilknytning til Nedre Romerike – hentet av sin far, mens han var på vei til den norske skolen i Albir.

– Bortføring, mente mor.

– Dette er ingen kidnappingssak, men en tragisk barnefordelingssak der partene ikke blir enige, og som til sjuende og sist kun går ut over barnet, konkluderer politiadvokat Kluge.

Ventet forgjeves

Ifølge politiadvokaten besluttet Nedre Romerike tingrett i januar at gutten skulle bo hos sin far.

I dommen får mor ordinær samværsrett.

I tråd med avtalen reiste mor og to andre familiemedlemmer til Spania med gutten i sommer. De skulle returnere 20. august, i forbindelse med skolestart.

Men far ventet forgjeves.

– 22. august anmeldte han mor for barnebortføring, opplyser Kluge.

Forhandlinger

Siden har politiet forsøkt å forhandle med foreldrene. Både direkte og via advokater.

– Så tok far kontakt med oss og Justisdepartementet og spurte: «Hva hvis jeg reiser og henter barnet?» Vi svarte at det har han full anledning til, så lenge han følger spanske og norske lover, opplyser Kluge.

Hva som skjedde på skoleveien tirsdag morgen, kan ikke Kluge svare på.

– Men så lenge det ikke har vært voldsbruk eller annen maktutøvelse, er det kun snakk om en fortvilet far som har hentet sitt barn som han har foreldreansvaret for, konkluderer politiadvokaten.

Ifølge Eivind Kluge risikerer barnets mor og ytterligere to familiemedlemmer straffeforfølgning.

– De er siktet for barnebortføring, og vil nå bli gjenstand for etterforskning, opplyser han.

Siktelsen har en strafferamme på tre års fengsel.

Guttens far sier til RB at avgjørelsen om selv å hente barnet ble tatt etter nøye overveielser

– Det var den eneste muligheten som gjensto. Jeg spilte med åpne kort overfor alle myndigheter, sier han, og forsikrer at han opptrådte så skånsomt som overhodet mulig da gutten ble hentet.

– Alt var over på 12–13 sekunder. Gutten har det bra nå, og gir klart uttrykk for at han er glad for å være hjemme igjen, sier faren.