Gå til sidens hovedinnhold

Utstrakt hånd til uføre

Artikkelen er over 20 år gammel

Uførepensjonister som vil ut i jobb skal få en håndsrekning fra trygdeetaten slik at de lettere kan ta skrittet ut i arbeidslivet.

Ei prosjektgruppe skal gå gjennom mappene til 5.000 uførepensjonister fra Akershus.
- Hensikten er å forsøke å finne jobb til dem som selv ønsker å gå ut i arbeidslivet, sier prosjektleder Øivind Gundersen.

Starter i nord
Gruppa har gått gjennom 130 saker i Nannestad, og starter nå jobben med å gå gjennom rundt 300 saker i Eidsvoll. Deretter skal de jobbe seg gjennom de andre romerikskommunene før Asker, Bærum og Follo står for tur.
- Vi leter etter ledige hender. Arbeidsmarkedet skriker etter arbeidskraft. Vi har 280.000 uførepensjonister i Norge, og praktisk talt ingen arbeidsledighet, påpeker Gundersen. Prosjektet er landsomfattende og er vedtatt i Stortinget. Aetat ble i revidert nasjonalbudsjett tilført ekstra midler til dette prosjektet. Målet er å gå gjennom sakene til alle uførepensjonister mellom 18 og 50 år. Unntatt er uførepensjonister som har særdeles alvorlige diagnoser. Prosjektgruppene er satt sammen av saksbehandlere fra trygdeetaten og leger. I samarbeid med Aetat skal de forsøke å motivere uførepensjonister til å våge seg ut i arbeidslivet.
- Det er ikke sikkert at vi når ut til alle som ønsker seg tilbake i jobb. Derfor ber vi uføretrygdede som vil i arbeid å ta kontakt med sitt trygdekontor, sier Gundersen.

Mister ikke pensjonen
Du risikerer ikke å miste uførepensjonen din dersom du velger å delta i prosjektet.
- Alle som forsøker å begynne å jobbe, men mislykkes i sitt forsøk, får uførepensjonen tilbake uten noen ny vurdering, sier Øivind Gundersen. Prosjektgruppa plukker ut personer de mener har muligheter til å mestre yrkeslivet. Hver og en får et brev i posten, der han eller hun kalles inn til en samtale. Deretter kartlegges hvilke muligheter som finnes innen jobb og utdanning. Både NHO og FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) støtter prosjektet.
- Det gjenstår å se om lokale ledere i privat næringsliv og i offentlig sektor er like positive, understreker Gundersen.