Fra og med neste helg er hele prosjektet historie.

– Behovet for å transportere ungdom hjem om natten i helgene har ikke vært så stort som vi trodde, innrømmer informasjonssjef Gry A. Isberg i SL.

Ved utgangen av august hadde kun 422 ungdommer benyttet seg av tilbudet. Prøveprosjektet ble startet opp i begynnelsen av mars 2007, og var et non-profitt tilbud rettet mot ungdom mellom 16 og 24 år bosatt i mer landlige strøk.

Tilbudet skulle få festglade ungdom trygt hjem etter byturer på Jessheim og i Lillestrøm.

– Vi har hatt en offensiv og svært målrettet markedskampanje for å gjøre tilbudet kjent, og samarbeidet med blant annet natteravner, kinoer, utesteder, de aktuelle kommunene og enkelte videregående skoler i området. I tillegg etablerte SL et eget nettsted. Dessverre har ikke oppslutningen blant ungdommen vært slik vi håpet, mener hun.

Det var fylkestinget som vedtok å igangsette "Trygt hjem for en 50-lapp". Natt til lille julaften er imidlertid det hele over for denne gang.