Gå til sidens hovedinnhold

Uklare regler skaper konflikt

Artikkelen er over 8 år gammel

Uklare regler, gråsoner og lite kjennskap til sykkelreglene både blant syklister og bilister, bidrar til konflikter og ulykker.

Det er mange ulike regler for syklister alt etter som de sykler i veibanen, på fortau, på egne sykkelveier eller i sykkelfelt, merket i veibanen.

– Det er ikke like lett å holde styr på hvilke regler som gjelder der man sykler. Mange syklister, men også bilister, er usikre på hvordan man skal forholde seg til hverandre, sier Frode Hofset, sykkelkoordinator i sykkelbyen Lillestrøm.

Hofset har laget et sett med sykkelregler som han mener kan være til hjelp både for bilister og syklister.

Kjenner ikke regler

Trygg Trafikk skriver på sine nettsider at:

«Mange ulykker og «uønsket adferd» skjer fordi syklister og bilister often ikke kjenner sykkelreglene godt nok.»

Også de har satt fokus på regelverk som gjelder.

Til tross for det er det steder hvor det man ikke er helt sikker på hvem som har forkjørsrett og hvem som har vikeplikt.

Langs Rolf Olsens vei er det en drøyt tre kilometer, kjempeflott gang- og sykkelvei, som mange bruker som treningsfelt. Men det er mange av og påkjøringer og veikryss som syklister, rulleskibrukere, joggere og bilister må ta hensyn til. Noen steder har bilister vikeplikt, andre steder har syklister vikeplikt.

– Det er kjempevanskelig å være helt sikker ved mange av og påkjøringer. I hovedsak gjelder at hvis bilisten krysser gang- og sykkelvei inn til en parkeringsplass eller bedrift eller bensinstasjon, har han vikeplikt. Hvis syklisten krysser en vei har han vikeplikt selv om han sykler på gang- og sykkelvei. Men så er det mange steder der man kan være i tvil om avkjøringen er å regne som avkjøring til p-plass og flere bedrifter. Eller om det er å regne som et veikryss, sier Frode Hofset.

Sykkeleksperten er selv i tvil av og til.

– Men da er det en viktig regel som gjelder; du skal vise aktsomhet i trafikken. Du kan bli straffet selv om du benytter deg av forkjørsretten, hvis det kan bevises at du burde forstått at ved å bruke denne retten ville risikere å skape en ulykke, sier Hofset.

Forbud

Selv om det er mange uklarheter, er det en regel som er krystallklar: Hvis du sykler i merket sykkelfelt, er det forbudt å sykle mot trafikken. Det vil si; du skal sykle på høyre side. Regelen om vikeplikt for trafikk fra høyre gjelder, hvis ikke annet er vist med trafikkskilt.

Når du befinner deg i et sykkelfelt, har kjørende i bil vikeplikt for deg når de skal svinge til høyre, i motsetning til det som gjelder for dem som sykler på gang- og sykkelvei eller på fortau.

– Sykler du i byen er det et viktig prinsipp å holde seg til, sier Hofset.

Hvis du må passere en kantstein, har du vikeplikt.

Tryggest på fortau

Vegard Andersen fra Lillestrøm sykler mye i byen.

– Det er ikke så vanskelig å forholde seg til annen trafikk hvis du er forsiktig. Men jeg synes det er mye tryggere å sykle på fortauet enn i sykkelfeltet i veibanen. Der er det ingen biler, sier han.

– Hvis du skal sykle på fortau, har du ingen rettigheter som syklist, bortsett fra at her kan du sykle i begge retninger. Syklisten må sykle på gåendes premisser og i tilnærmet gangfart hvis det er mange gående, sier Hofset og legger til:

– Det er større sjanse for å bli påkjørt hvis du sykler på fortau og må krysse veien, enn om du sykler i sykkelfeltet.

Over gangfelt har du forkjørsrett om du leier sykkelen, men vikeplikt om du sitter på sykkelen. Annerledes er det om du har grønn mann. Da har bilister som svinger til høyre vikeplikt for deg.

Frodes sykkeltips

Lær deg trafikkreglene, men stå ikke på retten din for enhver pris. Husk den viktigste grunnregel nummer 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade.»

Tren deg i å ha blikket opp og fram når du sykler. Veg- og trafikkbildet skifter fort.

Lær deg å bruke bremsene effektivt. Øv deg i å bremse hardt, også i sving.

Ikke kryss foran en bil uten øyekontakt med sjåføren. 78 prosent av kollisjoner mellom bil og sykkel skjer fordi bilføreren ikke så syklisten.

Bruk klær med sterke farger og gjerne blinkende lys. Om vinteren: Bruk lykt med minst 800 lumen og piggdekk. Lys er påbudt og det skal være refleks på pedalene.

Når du på sykkel tar igjen gående er det ikke riktig å bruke bjella. Det er lov å sykle i gangfelt, og de fleste bilførere slipper deg over sittende på sykkelen fordi det er effektivt. Men du har vikeplikt, så husk blikk-kontakten og gjerne et lite smil og nikk til takk.

Ha riktig lufttrykk i dekkene.

Kjøp ikke en billigsykkel. En veljustert og smurt sykkel går fortere og gir deg en trivelig kjøreopplevelse.

Legg fram sykkelklærne om kvelden, så blir du ikke fristet til å ta bilen om morgenen.

Test bremsene ved starten. Visste du at det finnes blokkeringsfrie sykkelbremser?

Det er klart at det er lurt å bruke hjelm.

Blir du sliten av mange bakker eller mangler dusj på jobben – prøv El-sykkel. Det er nesten like sunt.

Ikke la deg stresse av nærgående og provoserende biler, men lær deg å huske bilnummer i fart og anmeld forholdet hvis det er alvorlig.

Hvis du sykler en meter bak syklisten foran sparer du mye krefter, særlig i motvind.

Har du tidsklemme, sett barna i sykkelhengeren og kom ferdig trent hjem.

Prøv å ta det rolig og vis forståelse for bilførerne.

Skal du passere en hest med rytter bakfra må du ikke bremse i grusen og lage skremmende lyder.

Les mer om sykkelregler hos Trygg Trafikk og hos Syklistenes Landsforbund.

Kommentarer til denne saken