Tvinger politikerne til å behandle veisaltingen

MOT VEISALT: Magnar Tronsgård i Stopp veisaltingen vil veisaltet til livs. Nå har kollegaen i interesseorganisasjonen samlet inn tilstrekkelig underskrifter til at fylkestinget nå må ta stilling til bruken av veisalt. Foto: Martin Lundsvoll

MOT VEISALT: Magnar Tronsgård i Stopp veisaltingen vil veisaltet til livs. Nå har kollegaen i interesseorganisasjonen samlet inn tilstrekkelig underskrifter til at fylkestinget nå må ta stilling til bruken av veisalt. Foto: Martin Lundsvoll

Artikkelen er over 6 år gammel

Foreningen Stopp veisaltingen har samlet inn 800 underskrifter og sørget for at fylkestinget i Akershus må behandle bruken av veisalt. n Romerike

DEL

– Jeg har sett gang på gang at veiene saltes i stedet for at de brøytes når det kommer snø. Dette fører til at det dannes en issåle i veibanen, som skaper vanskelige kjøreforhold og farlige situasjoner. Mange av de alvorligste ulykkene jeg har rykket ut til har skjedd under nettopp slike forhold, sier Magnar Trondsgård fra Eidsvoll.

Den tidligere brannsjefen i grunnlovsbygda – med over 37 års erfaring fra utrykningstjenesten i kommunen – er nå styremedlem i interesseorganisasjonen «Stopp veisaltingen».

LES OGSÅ:

– Ute av kontroll

Trondsgård mener vinterveier med is og snø er tryggere enn bare og våte veier dynket i salt, fordi folk tar mer hensyn til føreforholdene og reduserer hastigheten.

– På saltede veier holder mange høyere hastighet, fordi de føler det tryggere å kjøre på bar asfalt. Dette gjør at ulykkene får mer alvorlige konsekvenser når de først inntreffer. Et annet problem er at saltede veier kan framstå som våte og isfrie, mens det ved enkelte temperaturer faktisk er et islag som er nærmest umulig å se fra førerplass. Saltet gir uforutsigbart føre, påpeker Trondsgård. Stopp veisaltingen mener saltingen av norske vinterveier er ute av kontroll.

Behandles politisk

Nå har Trondsgård og kollegene fått veisaltingen opp på politiske nivå:

Glenn Kulleberg i Stopp veisaltingen har samlet inn 800 underskrifter fra saltmotstandere i Follo, og har fremmet et såkalt innbyggerinitiativ overfor Akershus fylkeskommune. Dersom innbyggere samler underskrifter fra minst to prosent av innbyggerne–alternativt 500 person i fylket–plikter fylkestinget å ta stilling til forslaget. Glenn Kulleberg ber politikerne sørge for at veisaltingen opphører. – Før jul valgte min hjemkommune Ski å kutte ut all veisalting av kommunale veier, etter et tilsvarende innbyggerinitiativ. Nå håper vi fylkeskommunen følger opp, sier Kulleberg.

Tviler på forbud

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) bekrefter at saken skal opp i fylkestinget, trolig allerede i slutten av mars.

– Vi skal ta stilling til saken. Det kan selvfølgelig ende med at vi forbyr salting, men det tviler jeg på at kommer til å skje. Det er mer realistisk at det blir vedtatt å redusere bruken av salt, sier Jegstad.

Ifølge fylkesordføreren er det mange hensyn å ta stilling til i forbindelse med veisalting.

– Vi vet at veisaltet er et miljøproblem. Det ødelegger vegetasjon og hekker, i tillegg til at vann blir forurenset. Men det er også et sikkerhetsaspekt. Vi kan ikke la det gå ut over sikkerheten, sier Jegstad.

Bindende avtaler

Varaordfører Lars Birger Salvesen (KrF) i Akershus fylkeskommune har flere ganger uttalt seg kritisk om veisaltingen. Han mener det vil tvinge seg fram en reduksjon av saltbruken.

– Flere og flere oppdager at saltet medfører mye slitasje på veiene og bilene, miljøskader og dårligere vannkvalitet. Da vil en reduksjon av veisaltingen tvinge seg fram, og jeg mener at vi i Akershus bør være tidlig ute, sier Salvesen til Romerikes Blad.

Politikeren mener saltforbruket kan halveres.

– Jeg mener det kan og bør saltes der det åpenbart må saltes, som for eksempel på E6. Men på mange mindre veier kan vi tenke litt annerledes, og innføre andre tiltak. Bilister i Norge er vant til vinterføre og til å kjøre etter forholdene, sier Salvesen.

Han vil be om redusert salting på fylkesveiene, som utgjør 80 prosent av veiene i Akershus, når fylkeskommunen skal inngå nye vedlikeholdskontrakter med Statens vegvesen.

– Vi har avtaler som går over flere år, og kan ikke gjøre om på dem midt i en periode. Men når nye kontrakter skal inngås, vil redusert salting bli tema, sier varaordføreren.

Artikkeltags