Ikke på fem år har det vært så mye mygg i Hurdal som det er nå.

– Hurdal har et uvanlig stort myggproblem. Samtidig er det myggår i år, konkluderer seniorforsker Reidar Mehl Folkehelseinstituttet overfor Romerikes Blad.

Mater myggspisere

På østsiden av Hurdalssjøen har familien Bjaanes satt opp fuglekasser i hele hagen for å fjerne myggen.

– Fuglemateren gjør at fuglene hekker her om våren og spiser mygg hele sommeren, forteller Per Bjaanes.

Faren, Michael Bjaanes, kunne ikke tenke seg bedre sted å bo enn akkurat i Hurdal – myggen til tross.

– Insektene er en del av sjarmen, sier han og smiler ironisk. Dagen før slo han gresset ved et annet hus i Hurdal, uten å kunne stoppe.

– Det var så mye mygg at jeg nesten ikke fikk puste. De landet i nese og munn, forteller han.

Sønnen Per sørger for at kjøttmeisen spiser myggen på dagtid. Nå står neste prosjekt for tur:

– Vi setter opp kasser for flaggermus, slik at insektene blir spist også om natten, forteller han.

Myggprosjekt

Forsker Reidar Mehl var i 2000 sentral i et kommunalt myggprosjekt i Hurdal. Han konkluderte den gang med at det var uvanlig mye mygg i Hurdal – og at arten var overraskende.

– I tillegg til skogsmygg var det ekstremt mye flommygg. Siden Hurdalssjøen ikke påvirkes av snøsmeltingen Østafjells, fant vi årsaken i vannstanden. Den var så høy at vannet fløt inn på land, og skapte varme dammer med gode klekkeforhold, sier forskeren til Romerikes Blad.

Dermed er forskerens konklusjon klar:

– I tillegg til mye mygg på grunn av varm forsommer har Hurdal regulert seg til et myggproblem, sier han.

Høy vannstand

I flere år har det vært lite mygg i Hurdal. I år er problemdyret tilbake – og vannstanden har vært høy. Teknisk ledelse i Hurdal kommune vil nå sjekke om det er tilfeldig.

– Vi skal be kraftselskapet om å få se vannstandskurvene, og se om det er nødvendig å diskutere reguleringen, sier Odd Sverre Buraas, leder av plan- og driftsetaten. Han mener myggen skaper problemer i Hurdal.

– Det begrenser friluftslivet, og det er ubehagelig for de som bor her, sier Buraas.

Normalstand

Flere spør seg om vannstanden er regulert opp for å kunne tappe mer vann og å produsere mer kraft.

– Nei. Vannstanden er naturlig på grunn av vårflom. Mange husker kanskje at det regnet kraftig for noen uker siden. Da kom det mye vann, sier driftsansvarlig i Hafslund, Tore Andersen fra Eidsvoll Verk.

Han sier sjøen de siste årene har vært lavere enn normalt.

– Det er ti år siden sist vannstanden var så høy i Hurdalssjøen, men det er dette som er normalt, sier han.