Og Kjeller Vel i Skedsmo er ikke alene om å slite med taggerproblemet. Ved Romerike politidistrikt forteller Bjørn Teigen, politioverbetjent og leder av etterforskningsavdelingen om 40 tagger-saker bare dette året.

– Men dessverre er det sjelden vi klarer å få fatt i taggerne. Når vi først gjør det, blir samme personer gjerne konfrontert med flere tilfeller i vårt arkiv, påpeker Teigen.

Spesielt er offentlige steder og bygg og andre anlegg med store, rene flater utsatt. For eksempel er NSB svært plaget.

– Anmeld

Til tross for lav oppklaringsprosent for slike saker, oppfordrer Teigen publikum til å følge med og å anmelde tagging. Bare på den måten kan politiet skaffe seg oversikt over alle konkrete tilfeller og omfanget. Og bare slik kan de konfronterte taggerne de klarer å pågripe med flere tilfeller enn det konkrete hvor de er tatt på fersk gjerning.

Straffen for taggerne kan være alt fra bøter til fengsel, avhengig av alder og tidligere meritter.

Idyllen ødelegges

På gangveien langs Nitelva i Skedsmo er det liv og røre en vanlig torsdag formiddag. Her er syklende, pensjonister og barn, fiskere og folk som trener. Men Morten Edvinsen og Hans Skarphol, leder og nestleder i Kjeller Vel er frustrerte over at noen forsøker å ødelegge idyllen.

– Vi satte ut fem nye benker før Sankthans. Vi har fått tilbakemeldinger fra Kjeller-beboere som synes tiltaket er hyggelig. Men nå er den første benken, den langs elva tagget ned, forteller de og viser fram benken med initialene TCS og Mash.

Det er også bedrevet "trearbeid" i benken. På et av bordene i benken er det brukt spikkekniv og skåret ut et større felt.

Anmeldt

Denne uka anmeldte Kjeller Vel forholdet til politiet.

– Vi vil slåss mot forsøplingen, derfor gikk vi til politiet med saken, forklarer Morten Edvinsen.

Nå oppfordrer de to i vellet folk til å være årvåkne og melde fra. Vellet vil bestrebe seg på å fjerne taggingen helst før malingen er tørr.

Samarbeid

Trivseltiltaket med nye benker i Kjeller-området er et samarbeidsprosjekt. Vellet har finansiert og satt ut fem benker, blant annet i samarbeid med Skedsmo videregående skole som har boltet benkene godt ned i jorda. De fem øvrige benkene har Skedsmo kommune satt ut. Dette gjelder i særdeleshet langs den nye gangveien til Holt-Vestvollen.

Kjeller Vel sitter ikke på noen stor formue, og så lenge benkene har kostet velforeningen 10- 12.000 kroner har saken i høyeste grad også en økonomisk side for foreningen og medlemmene. Nå må det også brukes penger på å fjerne taggingen igjen.