Hver søndag har katolikkene gudstjeneste på Skogmo skole. Men i musikkrommet er det bare plass til rundt 70, så da biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme kom på besøk i helga, måtte de ty til gymsalen.

– Det har vært vanskelig å finne et lokale hvor vi kan være hver søndag, sier Sonja Johansen.

Vokser fort

Lenge var hun og de andre katolikkene på Øvre Romerike ikke flere enn at de kunne møtes i hverandres stuer. Det går ikke lenger. Over 700 registrerte katolikker finnes på Øvre Romerike og tallet øker stadig. Og prest Rory Mulligan i St. Magnus menighet på Lillestrøm, som har en forlenget arm til Jessheim, mener man trygt kan konstatere at minst like mange ikke har registrert seg. Inntil for halvannet år siden brukte katolikkene arbeidskirken på Jessheim en gang i måneden. Men den er ikke ledig hver søndag.

– Vi vil gjerne ha en fornuftig brukskirke som har verdighet og innbyr til meditasjon og bønn med kirkerom og flere møterom. Vi ønsker å ha plass til barnegrupper, studiegrupper og nasjonale grupper, sier Mulligan.

Femti forskjellige nasjonaliteter er representert i menigheten.

Skaffer pengene

I over ett år har den katolske kirken hatt kontakt med ordfører Harald Espelund om kirkeplanene.

Han vil gjerne hjelpe, men det er ennå et stykke fram til kommunen har noen ferdigregulerte tomter klare på egen grunn øst for Jessheim.

Espelund frir derfor til private grunneiere.

– Dersom noen ønsker å sette av tomt til en katolsk kirke, skal jeg gjøre mitt for at det legges til rette fra kommunens side, sier han.

I forslaget til byplan er det tegnet inn moské.

– Neste gang man tegner skisser for framtida, håper vi en katolsk kirke også er tegnet inn, sier Rory Mulligan.

Holder man seg til et pent kirkerom med møterom innen økonomisk fornuftige rammer, mener Mulligan det fint skal la seg gjøre å finansiere investeringen.

– Vi vil få hjelp av andre menigheter, både her hjemme og i utlandet. Biskop Eidsvig var her i helga. Han er positivt og har bedt oss gå ut og lete etter tomt.

Navnekonkurranse

St. Magnus i Lillestrøm er nærmeste katolske kirke for innbyggerne på Øvre Romerike. Der er det fullt fra klokka ti på søndag formiddag.

– Klokka tolv er det overfylt, for vi har bare 220 sitteplasser, sier Mulligan.

Til høsten regner han med at det er dannet en egen menighet på Øvre Romerike. Det pågår allerede en konkurranse om hva en slik menighet skal hete.

– Det finnes både halvseriøse, sentimentale og litt sprø forslag, smiler Mulligan, som poengterer at ikke noe navn blir nevnt for nesten alle i menigheten står bak det.