Han må også betale flere bedrifter nærmere 29.000 kroner i erstatning. En kamerat av mannen, som også er i 20-årene, ble dømt til samme straff og erstatning. Han hadde i tillegg til taggingen oppbevart et parti marihuana hjemme.

I løpet av sommeren og høsten 2007 tagget de to på flere containere som tilhørte Romerike avfallsforedling – ROAF. Det samme skjedde på containere som var eiet av Gårdpass A/S og på en rekke busskur.

Også installasjoner tilhørende Lørenskog kommune; brofundament, underganger, høydebasseng og leskur. Videre ble det tagget på Lørenskog stasjon, tribunen på Rolvsrud stadion, Fjellsrud og Kjenn skole og på privathus.

Begge ble tatt på fersk gjerning i september i fjor og valgte da å legge kortene på bordet.

Tidligere ustraffet

Nedre Romerike tingrett bemerker at ingen av de siktede er tidligere bøtelagt eller domfelt. De har erkjent å ha stått bak 12 tilfeller av tagging over en periode på noen få måneder sommeren og høsten i fjor.

Retten mener tagging er en form for skadeverk der allmennpreventive hensyn veier tungt. Men retten har i formildende retning lagt vekt på at begge har avgitt en uforbeholden tilståelse. Disse tilståelsene kom i avhør etter pågripelse og ransaking og har gitt betydelige prosessøkonomiske gevinster.

Retten har dessuten lagt vekt på at forholdet har blitt ett år gammelt uten at de to kan klandres for det.

Erstatninger

Straffen for begge ble betinget fengsel med to års prøvetid. I fellesskap må de to betale 57.800,- kroner i erstatning til de firma og etater som fikk bygg og gjenstander tagget ned. Det innebærer nærmere 29.000 kroner på hver. De to vedtok dommen.