Mannen, som er norsk statsborger, er sammen med flere andre tiltalt for befatning med over 100 kilo amfetamin på Romerike.

Siden hovedforhandlingen først er berammet til 9. mars neste år, innebærer det at mannen må sitte nær tre år i varetekt før det faller dom. Retten har ikke løslatt mannen av fare for at han skal rømme landet.

Romerikes Blad møtte i går mannen i Ullersmo fengsel på Kløfta.

Mareritt

– Den lange tiden siden pågripelsen har vært et mareritt. Jeg har ingen kjennskap til amfetaminpartiet, men ble utpekt som en av hovedmennene av en mann som er sterkt knyttet til saken og som også selv er tiltalt. Jeg kjenner vedkommende fra før fra den tida jeg drev som eiendomsutvikler. Han fikk låne 200.000 kroner av meg for å starte for seg selv.

– Dette er en person politiet mener står sentralt i saken. Han har utpekt meg som hovedmann, og det er ene og alene hans forklaring politiet har bygget sin tiltale på for min del. Mannen som skal være påtalemyndighetens kronvitne er selvsagt på frifot for lengst, selv om vi er tiltalt for det samme.

– Hvordan har du reagert på den lange tiden i varetekt?

– Jeg har flere ganger vært så langt nede at jeg har vurdert å ta mitt eget liv. Men jeg er gift og har fem barn i Norge, og tanken på dem holder meg oppe. Og så håper jeg at sannheten kommer for dagen når retten omsider får saken på bordet, sier 41-åringen.

Flere utsettelser

Straffesaken er av påtalemyndigheten for lengst ansett som oppklart og ferdig etterforsket og har vært berammet flere ganger.

– Jeg vil ikke prosedere saken i mediene i forkant av hovedforhandlingen. Fengslingsspørsmålet har med jevne mellomrom blitt vurdert av domstolen – ikke av politiet, sier statsadvokat Johan Øverberg i en kommentar til Romerikes Blad.

Hovedforhandlingen i Oslo tingrett har blitt utsatt – blant annet på grunn av sykdom og fordi påtalemyndigheten ikke kunne møte.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge har aldri hørt om noen som har sittet så lenge i varetekt i Norge.

– Dette høres helt urimelig ut, særlig siden saken er blitt utsatt av praktiske årsaker. Jeg synes dette er nok en vekker for å se på norsk varetektspraksis, sier Egenæs til Romerikes Blad.

Store kvanta

Narkotikaomsetningen ble avdekket av Oslo-politiet i begynnelsen av april 2006. En 42-åring, opprinnelig fra Eidsvoll, overleverte ifølge tiltalen hele 108 kilo amfetamin til 39-åringen og to andre Oslo-menn.

Dette skjedde ved Mortens Kro på Gjelleråsen. Noen dager senere vandret 80 kilo amfetamin av dette partiet videre til to andre Oslo-menn. Ytterligere tre kilo amfetamin skiftet også eier før den antatte hovedmannen, som opprinnelig er fra Kina, men som har bodd i Norge i en årrekke, ble pågrepet og satt i varetekt.

Siste berammelsesdato er nå satt til 9. mars neste år og det er avsatt sju uker til hovedforhandlingen. I tillegg regner rettens administrator med at det medgå fire uker til å skrive dom.

21 millioner

Etterforskerne har beregnet at eks-kineseren og en 30-årig Oslo-kvinne har hatt et samlet utbytte på 21 millioner kroner som følge av amfetaminomsetningen. Disse er tiltalt for heleri og påtalemyndigheten har tatt forbehold om å nedlegge påstand om inndragning av beløpet.

42-åringen som tidligere bodde i Eidsvoll, soner for øyeblikket en lengre dom etter at han ble stanset av dansk politi med en varebil full av narkotika. Han ble senere utlevert til Norge og dømt her.