– Jeg har inntrykk av at administrasjonen jobber bra med dette og at det er stort fokus på arbeidet mot mobbing i skolen, sier Per Bernhard Jacobsen (Ap) til Romerikes Blad.

Ble orientert

Den tidligere mangeårige rektoren ved Bjørkelangen videregående skole leder komiteen for oppvekst og utdanning, og opplyser at politikerne i utvalget fikk en grundig orientering kort tid etter at den 13 år gamle eleven ved Aursmoen skole tok sitt eget liv i mars i år.

– Vi er opptatt av å høre hva administrasjonen gjør og hvordan de jobber overfor skolene. Det er viktig å være på hugget og følge opp de rutinene vi har. Jeg er særlig opptatt av gode varslingsrutiner og at disse følges opp med enkeltvedtak, noe som ikke skjedde i dette tilfellet, sier Jacobsen.

Både Romerikes Blad og Indre Akershus Blad skrev om Odins selvmord i juni. Moren Katrine Olsen Gillerdalen fortalte om sønnens lese- og skrivevansker og at han ble mobbet både ved Lambertseter skole i Oslo og på Aursmoen skole i Aurskog, der han begynte i 7. klasse i august 2012.

Hun mener ledelsen ved Aursmoen skole ikke gjorde nok for sønnen, og ga også beskjed om dette etter hans død:

«Der fortalte vi hva vi synes skoleledelsen har gjort galt. Ledelsen lyttet og tok selvkritikk. Håpet er at andre lærer av dette,» sa Gillerdalen i intervjuet.

– Dette er en tragisk sak både for dem det gjelder og for skolen, det er jo de som får støyten nå. Men verken kommunen eller skolen skiller seg negativt ut i mobbesammenheng, så dette er nok først og fremst snakk om et tragisk enkelttilfelle, tror Per Bernhard Jacobsen.

Ba om tilsyn

I helga hadde VG en større reportasje om saken, og dette har ført til massiv omtale og stor oppmerksomhet også fra rikspolitikere de siste dagene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå opprettet tilsynssak mot Aursmoen skole, etter at Aurskog-Høland kommune selv ba om dette 8. oktober. Hensikten med tilsynet er å undersøke om noe sviktet fra skolens eller kommunens side i oppfølgingen av Odin.

Og saken havner igjen på politikernes bord.

– Ja, den står på sakslista i komitémøtet 17. november, så får vi se etter hvert hva som eventuelt avdekkes i Fylkesmannens tilsyn, sier Jacobsen.

Ønsker ro i saken

Det lyktes ikke Romerikes Blad å få tak i rektor Grazyna Saxegaard ved Aursmoen skole for en kommentar til denne saken onsdag.

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Grethe Rønning, besvarte RBs forespørsel om intervju med følgende sms: «Vi trenger ro i saken og avventer Fylkesmannens gjennomgang.»

Tidligere denne uka sa hun dette til VG om hvorfor kommunen har bedt om tilsyn i saken:

«Kommunen har bedt om tilsyn fra fylkesmannen for å kvalitetssikre rutiner og systemer både når det gjelder avverging og oppfølgning av selvmord. Målet med tilsynet er å få en uhildet tilbakemelding slik at kommunen kan bli enda bedre til å møte denne type utfordrende situasjoner i fremtiden.»

FAU-leder Inge Martinsen ved Aursmoen skole sier til Romerikes Blad at han ikke ønsker å kommentere denne saken nå.