Det var et anonymt tips til Manglerud politistasjon som førte til at politiet rykket ut til en adresse i Havreveien i Oslo. En narkotikahund markerte funn i en kjellerbod som ble disponert av en 32 år gammel mann. Her ble det funnet 26 kilo amfetamin fordelt på flere bager.

32-åringen valgte etter hvert å samarbeide med politiet, som dermed kunne gå til flere pågripelser.

Nå er sju personer dømt i retten, og totalt ble det idømt fengselsstraffer i 49 år.

Advokatkrangel

Maratonsaken gikk over nærmere to måneder i Oslo tingrett og det ble avhørt 56 vitner.

Temperaturen var imidlertid høy lenge før hovedforhandlingene begynte.

Blant annet havnet kjendisadvokatene Fridtjof Feydt og Harald Stabell i en pikant krangel, fordi Stabells kone kone, lagdommer Anne-Mette Dyrnes, har vært med på å avsi fengslingskjennelser i saken mot Feydts klient.

I oktober i fjor hevdet dessuten Feydt at det var satt ny norsk rekord i varetektsfengsling. Han fikk støtte av dommerfullmektig Lars Christian Sunde i Oslo tingrett, som mente at Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) ble brutt.

Nå er Feydts klient uansett dømt til å tilbringe 16 år bak murene.

Kro-overlevering

Tiltalen bygget i store trekk på 32-åringens opplysninger.

Mannen forklarte at han ble spurt om han ville være med på å ta imot et amfetaminparti over 100 kilo.

En Oslo-mann og en 43-åring fra Taiwan ga ham senere instruksjoner om at på et bestemt tidspunkt skulle møte en fjerdemann ved Mortens Kro på Gjelleråsen.

Vedkommende skulle komme på dagtid med en rød bil og en tilhenger.

Midt på dagen

Oslo-mannen fikk senere en telefon om at narkotikapartiet skulle leveres neste dag klokka 13.00. Han møtte en ukjent person med bil og henger foran kroa.

Den ukjente mannen viste seg senere å være en 66-åring fra Eidsvoll, som tidligere er dømt i Danmark for omfattende narkotikasmugling.

Oslo-mannen overtok seks pakker og bager ved kroa og kjørte deretter hjem til sin leilighet i Havreveien. Ved kontrollveiing viste det seg at partiet var på i alt 108 kilo.

Amfetaminen var pakket i plast med sokker rundt.

– Ikke involvert

66-åringen fra Eidsvoll benektet at han hadde vært involvert i amfetaminsaken. Det ble funnet spor av amfetamin på en vekt han hadde hjemme, men mannen mente at noen polakker som hadde arbeidet på gården hans måtte ta skylda for dette.

To kontantbeløp han hadde hjemme var oppgjør for salg av en gammel lastebil og for salg av lastebiler til Estland.

Han vedgikk å ha ringt til taiwaneseren fra en telefonkiosk på Gardermoen. Bakgrunnen var at en bekjent av ham ville låne penger. At 66-åringen utga seg for å hete "Per" kunne han ikke gi noen plausibel forklaring på.

49 år i fengselsstraffer

Tingretten fant at 43-åringen fra Taiwan var bakmann i hele amfetamininnførselen og dømte ham til 16 års fengsel. 7,2 millioner kroner i beregnet fortjeneste ble inndratt til for del for statskassen.

En av de andre tiltalte, en 38-åring, fikk 12 års fengsel og 300.000 kroner i inndragning.

Den 32 år gamle mannen som samarbeidet med politiet om oppklaringen av saken ble dømt til fengsel i seks år og seks måneder. Også han fikk 300.000 kroner i inndragning.

Eidsvoll-mannen som fraktet amfetaminpartiet til Gjelleråsen fikk 10 års fengsel, mens to øvrige involverte fikk fengselsstraffer i henholdsvis to år og seks måneder og to år.

En kvinne som også var blant de tiltalte ble dømt til betinget straff i ett år og seks måneder. Damen fikk imidlertid inndratt 1.064.000 kroner. Fem av de dømte anket på stedet. To tok betenkningstid.