Mellom 50 og 60 gamle og pleietrengende står på ventelister for sykehjemsplass på Romerike. Flere eldre som ønsker plass, får avslag. Samtidig står det rundt 30 ledige rom ved de private sykehjemmene i regionen.

20 ledige plasser

Udnes omsorgsenter i Nes har 20 ledige sykehjemsplasser. Omsorgssenteret drives av en privat stiftelse. Tidligere kjøpte flere kommuner på Romerike og ulike bydeler plass på sykehjemmet, men de siste par årene har omsorgssenteret opplevd å ha flere tomme rom i lange perioder.

– Kommunene oppgir økonomi som grunn for at de ikke kjøper plasser hos oss, forteller hjelpepleier Tove Efteland.

Som følge av «tørken» er flere ansatte ved omsorgssenteret permittert.

– Vi pusset opp for fire år siden. Da fikk vi seks nye rom. Tre av disse har eget bad. Det har vært stille lenge. De pasientene vi har i dag, har vært her en stund, sier Efteland.

Hun legger til at en sykehjemsplass koster 1500 kroner i døgnet, mens en aldershjemsplass koster 1300 kroner døgnet. Med aldershjemsplass menes eldre som klarer å gjøre litt selv.

En kommunal sykehjemsplass koster mellom 600.000 kroner til 900.000 kroner i året.

Bosatt over år

Mange kommuner kjøper allerede plasser fra private sykehjem. Både Skedsmo, Ullensaker, Sørum, Eidsvoll, Gjerdrum, Nittedal og Hurdal kjøper plasser.

Bare i Skedsmo ble det brukt 5,2 millioner kroner mer enn budsjettert på kjøp av eksterne sykehjemsplasser i fjor, ifølge kommunens årsberetning.

En av de private aktørene romerikskommunene kjøper fra er Incita AS. Incita AS eier to private sykehjem på Romerike, Valstad og Bøn. Begge ligger i Eidsvoll og har 57 plasser til sammen. I dag står ni plasser ledige.

– Vi har stort sett hatt fullt gjennom året, men fra i høst har vi hatt noe ledig kapasitet. For kommunene handler det som regel om trang økonomi, sier daglig leder ved Valstad sykehjem, Marianne Stenberg.

De to private sykehjemmene tilbyr både kort- og langtidsplasser. Ifølge Stenberg har de pasienter som har bodd på sykehjemmet over flere år.

– Noen kommuner lar pasientene ligge her lenge, mens andre kjøper plass her i påvente av det skal bli ledig plass i et kommunalt sykehjem. Det kan ofte ta tid, sier Stenberg.

Betaler fra egen lomme

En plass gjennom Incita koster ca. 2000 kroner døgnet. For de aller fleste er dette for dyrt til å kunne betale ut av egen lomme.

– Det finnes private som kjøper plass og betaler fra egen lomme i kortere perioder. Ofte i forbindelse med ferier når pårørende skal reise bort, sier Stenberg.

For noen kan en plass på Eidsvoll bety en halvtimes kjøretur for å besøke gamle foreldre eller besteforeldre.

– Noen synes jo at veien kan bli litt lang og kunne tenke seg et sykehjem som lå litt nærmere der de bor. Men de fleste er glad for å i det hele tatt å få en plass. Med over 30 års erfaring og god faglig kompetanse, er dette private sykehjemstilbudet vel så godt som et kommunalt tilbud, sier Stenberg.

Også det private Hauen gård Aldershjem i Nannestad melder om en ledig plass. Der koster plassen 900 kroner i døgnet.