Gå til sidens hovedinnhold

Tilsto - og ble dømt

Artikkelen er over 16 år gammel

Finansakrobaten Jim Wolden (32) valgte til slutt å erkjenne både bedrageri med dyre biler og regnskapsunndragelse. I går ble han dømt til åtte måneders ubetinget fengsel.

Wolden, som i Nedre Romerike tingrett oppga å være eiendomsmekler med bopel Marbella i Spania, forklarte at han til tross for meklervirksomheten verken hadde inntekt eller formue. Retten hadde opprinnelig berammet straffesaken mot han til førstkommende mandag. For få dager siden bestemte imidlertid 32-åringen seg for å tilstå bedrageriene og regnskapsunnlatelsene. Dermed kom forholdene opp som tilståelsesdom.

Wolden forledet i 2002 og 2003 ansatte i flere bilforretninger til å utlevere seg kostbare kjøretøy ved å framvise bankgiroer der betalingene angivelig skulle ha gått inn på selgernes konti, noe som ikke var tilfellet. På denne måten fikk han hånd om en Toyota MR. 2, en Mercedes-Benz V230 og en tung Kawasaki motorsykkel. Begge bilene og motorsykkelen solgte han videre.

Fiasko med klubb

I underholdningsklubben Club Coyote på Skjetten, der Wolden var reell daglig leder, ble det ikke ført verken regnskap eller utarbeidet årsregnskap fra starten i oktober 2001 til konkursen et drøyt år senere.

Jim Wolden erkjente både bedrageriet med bilforhandlerne og regnskapssvikten.

Aktor, politiadvokat Fredrik Rieber-Mohn, la ned påstand om fengsel i ett år og seks måneder, hvorav et halvt år betinget.

Siktedes forsvarer, advokat Karen Forbrigd, ba om hennes klient måtte anses på mildeste måte. Hun viste til erklæring fra

32-åringens lege.

Betydelig omfang

Tingretten viser til bedrageriets betydelige omfang, hele 790.000 kroner, og at regnskapsunndragelsen i Club Coyote var fullstendig. Siktede er domfelt to ganger tidligere og han har kort etter den siste dommen begått et nytt alvorlig straffbart forhold av tilsvarende karakter. Han straffes nå for tredje gang for bedrageri og andre gang for regnskapsovertredelser.

I formildende retning blir det vektlagt at Wolden nå har dekket de fornærmedes tap i saken. Forholdet har også blitt gammelt, men det må for en stor del tilskrives siktede selv. Han har hatt svært flytende adresse og har vært vanskelig for politiet å oppspore. Betydningen av at han nå avgir en uforbeholden tilståelse reduseres også noe ved at bevisene har vært sterke og at erkjennelsen kommer rett før berammet hovedforhandling.

Pyramidespiller

Forholdene knyttet opp til pyramideselskapet T5PC, der tusener av optimistiske investorer ble stående igjen med et samlet tap på flere hundre millioner kroner, er fortsatt under etterforskning. Jim Wolden engasjerte seg også her, men nekter for at han har hatt noe med det administrative å gjøre. Det er foreløpig uklart hvorvidt noen blir tiltalt etter denne konkursen.