Av Jon Theodor Hauger, Anders Sooth Knutsen og Øystein Milli

Flere uavhengige kilder opplyser overfor Romerikes Blad at så mange som ti av ulvene i Kongsvinger-Årjäng-flokken er blitt tatt av dage på Romerike og i glåmdalsdistriktet de siste årene. På Romerike opererer jegerne først og fremst i Sørum, Fet, Aurskog-Høland og Nes.
– Dette er vårt eneste virkemiddel for å bli kvitt ulven. Den har ingenting her å gjøre, sier en av jegerne. En annen sier:
– Sånn blir det når myndighetene begår et overgrep mot oss som bor på bygda. For nå er begeret fullt: All tillit til myndighetene og rovdyrpolitikken som føres er blåst bort. I stedet har en rekke ellers lovlydige og «vanlige» borgere funnet det nødvendig å ta loven i egne hender.

– Kan bevise utsatt ulv
De risikerer inntil seks års fengsel for sin lyssky virksomhet, men lar seg ikke skremme.
Det dreier seg om livskvalitet, det dreier seg om utrygghet, det dreier seg om jaktmuligheter og det dreier seg om økonomi.
– Vi har fått nok, dette kan ikke fortsette, sier en kilde. Romerikes Blad har hatt tilgang til både bilder og kranier av det som skal være ulovlig drept ulv i distriktet. Et av bildene viser en død ulv med et gevær liggende ved siden av skrotten. Av frykt for å bli avslørt ønsker ikke opphavsmennene at bildebevisene skal publiseres i sin fulle bredde. Kilder i ulvejaktmiljøet hevder også å sitte inne med bevis på at de har drept utsatt ulv. Nedfrosne ulveskrotter skal kunne spores tilbake til dyreparker i Sverige.
– Dersom vi ikke blir straffet kan vi framlegge bevisene, slås det fast. I påvente av et eventuelt amnesti forblir bevisene trygt forvart.

Nettverk
Til tross for en mur av taushet og et sterkt indre samhold der det felles målet er å utrydde ulven, har Romerikes Blad tilgang til en rekke opplysninger om det illegale ulvenettverket:

- Flere kilder opplyser at jaktlagene har sikret seg peileutstyr, noe som gjør jakten atskillig mer effektiv når ulver radiomerkes av forskere.
Etter at lederparet og en av valpene fra 99-kullet ble radiomerket for nøyaktig ett år siden, kan flokkens bevegelser følges i detalj. Utstyret fås kjøpt i Sverige.

- Dyrene som drepes blir tilintetgjort. For jegerne er det avgjørende å fjerne alle spor.
Etter av ulven er skutt tas kraniet ut av hodeskallen og kokes. Den blir beviset på den illegale jakten. Enkelte jegere har også fryst ned hele skrotten. I andre tilfeller er skrotten brent eller gravd ned, får Romerikes Blad opplyst.

- Ligaene opptrer systematisk hver for seg. Samtidig har de kontakt og holder hverandre løpende orientert.

Flere kilder hevder det drives ulovlig ulvejakt i grensetraktene fra Østfold til Trøndelag.

«Mangler» 5–10 ulver
Flere momenter støtter jegernes versjon om ulovlig jakt:
- Til tross for at ulveparet fikk valper i 1997, 1998 og 1999, er det så langt ikke gjort noen observasjoner av kullet som skal ha blitt født i fjor.
Årsaken er – ifølge flere kilder – at de er tatt av dage.
- Ser man bort fra naturlig utvandring skulle Kongsvinger-Årjäng-flokken i dag bestått av et sted rundt 15 individer. Per dags dato finner forskerne bare spor etter fem.

- I fjor sommer ble det funnet giftåte flere steder i Setskog. Økokrim mener giften var tiltenkt ulv.
Det underbygger dermed at det finnes personer som er villig til å gå langt for å ta livet av ulver.

- Ifølge viltforvalter Asle Stokkereit ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det registrert uvanlig mye trafikk på skogsbilveier natterstid de siste månedene. Han ser en sammenheng mellom trafikken og illegal ulvejakt.

- Dessuten fikk lensmannsbetjent Torbjørn Ellefsen ved Aurskog-Høland lensmannskontor servert det som etter all sannsynlighet er en ulvelabb under dørmatta hjemme. Det skjedde etter at han i et avisintervju sa han ikke hadde sett noen bevis på at de foregikk illegal jakt på ulv.

Utnytter ulvetelefon
Nå mener derimot Ellefsen det er mer som tyder på at det drepes ulv illegalt i kommunen. Lensmannsbetjenten, som er etterforskningsansvarlig for faunakriminalitet ved Aurskog-Høland lensmannskontor, mener blant annet mangelen på valpekullet kan være et tydelig tegn på at ulver er fjernet.
– Ingen har hittil kunnet gi noen annen fornuftig forklaring på hvorfor det ikke er sporet valper i år, sier han. Romerikes Blad kan imidlertid dokumentere det myndighetene nekter å innrømme eller har lagt fram bevis på: Ulvejegerne har fotfeste på Romerike – og de blir bare flere og flere.
– Ved å ringe ulvetelefonen finner vi ut hvor ulven befinner seg. Da er det bare å reise ut og peile dem inn, sier en kilde til Romerikes Blad.

Dropper gift
Etter det Romerikes Blad får opplyst trengs bare den hemmelige ulvefrekvensen.
Denne skal ulvejegerne være i besittelse av. Etter giftsaken på Setskog i sommer – der to menn senere ble tiltalt for å ha lagt ut giftåte – har de fleste av ligaene nå gått over til tradisjonell jakt. Årsaken er rett og slett frykt for at giften skal ramme jakthunder eller andre viltarter.
– I tillegg er muligheten for å slette alle spor større når vi skyter dyret og tar det med oss, sier en av jegerne. Store mengder snø har de siste ukene satt en effektiv stopper for ulvejakten på Romerike. Hvit snø og forskere på jakt etter ulvespor presser jegerne ut av skogen.
– Vi tar ingen sjanser. Konsekvensene ved å bli tatt er altfor store, sier en av mennene.