Thien Thi Vo fikk avslag igjen

Artikkelen er over 15 år gammel

Utlendingsnemnda (UNE) vil ikke gi Thien Thi Vo tillatelse til å bli i Nittedal. I stedet mener UNE at hun bør søke visum.

DEL

Thien Thi Vo har sendt en anmodning til UNE om omgjøring av utkastelsessak. Advokaten hennes mener Utlendingsnemnda ikke har tatt nok menneskelige hensyn. UNE mener det ikke er godt nok argument at hun har en datter som er gravlagt i Nittedal.

I formiddag fikk advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen beskjed om at UNE ikke vil omgjøre vedtak om at Thien Thi Vo må ut av landet. I stedet mener nemndleder Bjørn Vagle at Vo kan søke visum, og at det er god grunn til å regne med at utlendingsmyndighetene vil møte en slik søknad med forståelse, skriver nemndleder Bjørn Vagle.

Det han som har avgjort omgjøringsanmodningen fra Thien Thi Vo.

Advokat Stenersen undersøker nå hva en søknad om visum vil innebære.

– Jeg reagerer sterkt på at saken ikke får noe behandling i ei nemnd der lekfolk innkalles, men behandles av samme mann som i utgangspunktet ga avslag på hennes anke, sier Stenersen.

Tøffe dager

– De siste dagene har vært svært tøffe for kvinnen, sier advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen.

– Ved å be henne søke visum, i stedet for å gi hennes sak oppsettende virkning, fraskriver UNE seg alt ansvar, legger han til.

Det er UDI som behandler visumsøknader. Det var også UDI som avslo Vos søknad om bosettingstillatelse. Det avslaget ble anket til Utlendingsnemnda, som nå foreslår at hun søker visum i UDI.

Thien Thi Vo hadde frist i dag til å reise fra Norge og Nittedal. Men advokaten har bedt politiet på Romerike ikke bruke tvang før saken endelig er avgjort. Selve saken er nå avgjort, men det vurderes nå en visumsøknad.

Tirsdag uttalte Stenersen til Romerikes Blad at han synes det var skremmende at bare mellom fem og 10 prosent av alle slike saker blir behandlet av ei nemnd med lekfolk. Nå behandles de aller fleste saker av byråkrater i UNE. Det var ikke Stortingets intensjon da Utlendingsnemnda ble opprettet.

Mange engasjerte

Mange har engasjert seg i saken de siste dagene og synes det omdiskuterte " menneskelige hensyn" ikke er ivaretatt i denne saken.

Thien Thi Vo var gift i to år og åtte måneder med en norsk statsborger, før mannen krevde skilsmisse. Grensen for å få varig oppholdstillatelse er tre år. Hun manglet altså fire måneder på å kunne bli i Nittedal. Mange reagerer nå på at Utlendingsnemnda ikke har tatt menneskelig hensyn. Vo fødte et barn i Norge. Barnet døde og er gravlagt i Nittedal. Dersom hun kastes ut av landet og reiser tilbake til Vietnam, vil hun trolig ikke ha økonomiske muligheter til å besøke datterens gravsted. Det er viktig, spesielt fordi hun er buddhist. Advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen mener at dette hensyn burde veie tungt.

Ordfører Tom Christophersen har på vegne av alle politiske partier i Nittedal skrevet brev brev til UNE og til statsråd Erna Solberg og bedt om at Thien Thi Vo må få bli i inntil saken er prøvd på nytt. Men politikerne mener også at saken bør behandle i nemndmøte der en nemndleder og to lekfolk møtes.

UNE har ikke tatt hensyn til denne henvendelsen.

Artikkeltags