Ledelsen ved Ahus har foreslått å pålegge sykepleierne tre ekstra jobbehelger i året. Det opprører sykepleierne ved hele sykehuset.

I går demonstrerte de sin motstand i en markering utenfor administrasjonens vinduer. Flere hundre sykepleiere møtte opp i hvite og grønne uniformer, utstyrt med store plakater med slagord.

– Dette kommer til å gå utover pasientsikkerheten. Vi føler at ledelsen nå strekker allerede utslitte sykepleiere enda lenger. Nå er det nok, sier Kari Bue, intensivsykepleieren som tok initiativet til markeringen.

Ikke seigdamer

En oppfinnsom sykepleier har tatt med seg en pose Laban seigmenn til markeringen.

– Dette er et symbol på hvor langt vi har blitt strukket allerede, sier hun.

Posen åpnes, og innholdet blir raskt delt ut. Nå håper sykepleierne de endelig blir hørt.

– Jeg skjønner ikke hvordan ledelsen tenker at dette skal løse sykehusets problemer. Vi trenger en økt grunnbemanning for å fylle alle ledige vakter. Bare denne sommeren står 3500 vakter udekket, vi trenger flere sykepleiere, sier sykepleier Kristin Kleiveland.

Økt sykefravær

I forslaget skriver sykehuset at tre ekstra arbeidshelger i året vil føre til lavere sykefravær og et bedre miljø. Det ser ikke sykepleierne for seg.

– Jeg mener at sykefraværet absolutt kommer til å øke. Det er flere sykepleiere som allerede har gått ned i en mindre stilling, fordi de ikke orker den belastningen allerede som den er nå. Vi tror det vil skremme nye sykepleier fra å søke jobb her, sier sykepleier Mari Bolkesjø.

Appell til applaus

Under torsdagens markering holdt både initiativtaker Kari Bue, hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Kai Øvind Brenden, fylkesleder i NSF, Ragnhild Hegg, og hovedtillitsvalgt for yngre legers forening Heidi Espvik, appeller.

Her ga de uttrykk for sin støtte, som flere av sykepleierne svarte på med høye tilrop og applaus.

Ledelsen på sin side forholdt seg taus under markeringen.

Sykehusdirektøren Hulda Gunnlagsdottir hadde dratt på en kort ferie, mens visedirektør Stein Vaaler var i et møte under markeringen og så fikk derfor ikke med seg den.

– Jeg har blitt underrettet om markeringen, selv om jeg ikke har hatt mulighet til å se den selv. Jeg har stor respekt for at sykepleierne sier sin mening. Vi er i dialog med NSF (Norsk Sykepleierforbund) om dette, men jeg kan ikke kommentere hva som har kommet fram der, før vår dialog er avsluttet, sier han til Romerikes Blad.