Mannen ble i fjor høst anmeldt for voldtekt. Nå er han siktet for seksuelt overgrep mot en kvinne som da var pasient ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Sykepleieren, som da arbeidet ved medisinsk divisjon ved sykehuset, er fratatt autorisasjonen for å jobbe som sykepleier på livstid.

Varslet selv

Det var kvinnen selv som varslet om at hun var blitt utsatt for seksuelt overgrep på sykehuset.

Da ledelsen ble orientert om hendelsen, ble det umiddelbart sendt en bekymringsmelding til Helsetilsynet.

Administrerende direktør ved Ahus, Erik Kreyberg Normann, har selv vært i samtale med sykepleieren.

– Vi ser svært alvorlig på denne saken, sier han til RB.

Helsetilsynet ble varslet, og sykepleieren ble samme dag tatt ut av tjeneste. Forholdet ble umiddelbart anmeldt til politiet ved Lørenskog lensmannskontor.

– Saken er ferdig etterforsket, og oversendt jurist, er alt politiførstebetjent Olav Schøyen vil si.

Politiadvokaten som har saken, Jon Letnes, er på ferie, og hans stedfortreder, politiadvokat Kåre Kalvå, har foreløpig ikke sett dokumentene.

Alvorlig sak

Erik Kreyberg Normann forteller at personalsaken er avsluttet ved Ahus.

– Sykepleieren er ikke lenger ansatt hos oss, forteller han.

Sykehusdirektøren sier at han aldri har vært borti en liknende sak i sin tid som leder ved et sykehus.

– Har Ahus rutiner for å håndtere og behandle slike saker?

– Vi har rutiner for å håndtere alvorlige hendelser, og de er blitt fulgt i denne saken, forteller han.

Normann ble orientert om hendelsen få timer etter at den skjedde og har fulgt saken tett hele veien. Han har også hatt samtaler med kvinnen og hennes familie.

– Er det vanlig at en administrerende direktør går inn i slike saker?

– I så alvorlige saker som denne er det vanlig, forteller sykehusdirektøren.

Varslet andre land

De andre nordiske landene er også varslet om at sykepleieren er fratatt autorisasjonen. Ahus har i tillegg bedt Helsetilsynet om å vurdere om at også myndighetene i Storbritannia blir varslet siden sykepleieren har hatt lengre opphold i landet.

Sykepleieren har ikke jobbet som sykepleier siden han ble tatt ut av tjenesten ved Ahus i fjor høst.

Sykepleierens advokat, advokatfullmektig Karl Thomas Tvedt ved Advokatfirma Hamre, vil ikke kommentere saken overfor RB.

Den overgrepssiktede sykepleieren skal ikke være tidligere straffet for lignende forhold.