Valgomaten kommer med påstander som velgeren graderer hvor enig eller uenig den er i.

Ordføreren og SVs førstekandidat i Aurskog Høland tok testen, som er basert på lokale spørsmål i deres kommune, og resultatet overrasket dem.

Fikk Ap er SV

Førstekandidat i SV i kommunen, Trond Arild Ydersbond, fikk 81 prosent på Arbeiderpartiet og 80 prosent på SV da han tok testen.

– I dette tilfellet er jeg ganske sikker på at valgomaten er feil, sier Ydersbond.

– Jeg er rimelig standard SV, jeg er jo tross alt førstekandidat for partiet. Og jeg vet at jeg ikke er Arbeiderpartiet, sier han.

– Jeg lurer jo litt på hva man skal svare for å passe med SV i Aurskog Høland, sier listetoppen for nettopp SV.

Demokratisk problem

– Jeg stiller spørsmål ved hvordan testen er lagt opp. Og jeg synes det er et demokratisk problem at velgere som ikke har satt seg inn i politikken eller er usikre på hvilket parti de skal stemme på, får beskjed om at de passer best med et bestemt parti, og så stemmer det ikke, sier Ydersbond.

Han etterspør mer kvalitetssikring av valgomaten.

– Jeg tror mange følger valgomatens råd, og jeg synes det er ganske ille at valgomaten markedsføres helt uten forbehold, forteller Ydersbond.

Da RB møtte ham i går, viste valgomaten at 18 prosent av de som har tatt testen, har svart at de kommer til å stemme det testen viste.

Noe feil med spørsmålene

– Jeg fikk 48 prosent på Senterpartiet, og 46 prosent på Arbeiderpartiet, forteller Arbeiderparti-ordfører i Aurskog Høland, Jan Arild Mærli.

– Det er helt klart noe feil med spørsmålene, som gir feil resultat, sier han.

– Valgomatene er noe du kan prøve deg fram på, men de gir ikke noe endelig svar på hva du skal stemme, forteller Mærli.

– Hvis folk stiller seg helt ukritisk til valgomatene, så kan det gjøre utslag både den ene og den andre veien, sier ordføreren.

Tror velgerne skjønner

Valgforsker Svein Tore Marthinsen er uenig i kritikken av valgomater.

– Testene har blitt bedre enn det de var før. De kan bidra til å opplyse folk, sier han.

Han tror folk flest skjønner at valgomatene kan gi ulike resultater.

– En valgomat vil aldri gi et helt representativt bilde i et lokalvalg, forteller han.