Stiller seg i veien for skytingen

I SKUDDLINJA: Roar Nielsen, nabo til skytebanen på Skjetten, varslet i går aksjoner neste uke. Han vil stille seg bak målområdet, og har oppfordret     skytterlaget til å ikke skyte mens aksjonen pågår. En oppfordring skytterlagets leder sier de ikke vil følge. FOTO: LISBETH ANDRESEN

I SKUDDLINJA: Roar Nielsen, nabo til skytebanen på Skjetten, varslet i går aksjoner neste uke. Han vil stille seg bak målområdet, og har oppfordret skytterlaget til å ikke skyte mens aksjonen pågår. En oppfordring skytterlagets leder sier de ikke vil følge. FOTO: LISBETH ANDRESEN

Artikkelen er over 7 år gammel

Den årelange og betente konflikten mellom Skedsmo Skytterlag og naboer til banen på Skjetten tilspisser seg ytterligere. Nå varsles aksjoner midt i det farlige målområdet.

DEL

– Nå er jeg lei hele saken og drittlei bråket fra banen. Jeg forventer at politiet stenger skytebanen umiddelbart.

Det sier Roar Nielsen, nabo til skytebanen på Skjetten, bosatt på Guldhaug-Tømte.

Skyter i friluftsområde

Sist uke anmeldte han Skedsmo kommune til politiet for det han mener er livsfarlige og helseskadelige forhold rundt sikkerheten.

Nielsen mener han har levert dokumentasjon på at store deler av Skjettenåsen er nedslagsområde for skytebanen, samtidig som det samme område er regulert som friluftsområde (LNF-område).

Nielsen varslet i tillegg i går politiet og kommunen, samt Skedsmo Skytterlag, om at det neste uke iverksettes aksjoner mot virksomheten. Den vil i tilfelle være mens skytterlaget skal arrangere Skedsmostevnet.

Nielsens mål er krystallklart: – Banen skal vekk.

I skuddlinja

Onsdag, torsdag og lørdag neste uke vil det være «tilstedeværelse av personell i friområde bak målområdet til skytebanen», skriver Nielsen i sitt varsel som i går ble overlevert Romerike politidistrikt, Skedsmo kommune og Skedsmo Skytterlag.

Han oppfordrer i varselet skytterlaget til ikke å skyte så lenge aksjonen varer, og viser til at aksjonen oppfattes som livsfarlig dersom skyting pågår.

– Nye aksjoner er aktuelt, og vil bli behørig varslet dersom banen ikke stenges, avslutter Nielsen.

– Har du fått noen reaksjon på ditt varsel om aksjoner ?

– Nei, foreløpig ikke, svarer Nielsen.

Han sier det ligger an til at han vil være alene om å stelle seg bak målområdet. Men at et titall personer vil være med på aksjonen.

De øvrige som vil slutte opp om framstøtet vil oppholde seg på trygg grunn utenfor selve skyteområdet, sier han.

Farlig område

Nielsen viser til at skytterlaget selv, i forbindelse med en uttalelse til kommuneplanen, omtaler området som farlig.

I uttalelsen fra november 2010 heter det blant at « ... det er ingen tvil om at området som ligger innenfor skytebanens rettigheter må legges ut som fareområde».

Nielsen mener kommunen i tillegg har latt være å utarbeide støykart for område, slik de skulle ha gjort innen 2007.

Han sier han også vil klage kommunen inn til Helsetilsynet for ikke å ha kartlagt åpenbar helseskadelig støy mot eiendommene som grenser til skytebanen.

– På min veranda nytter det ikke å sitte. Jeg får vondt i ørene av å være der når skytingen pågår, sier Nielsen.

Han bygde seg hus på Guldhaug Tømte i 1986. På den tiden var det hele tiden en forutsetning at skytevirksomheten skulle legges ned. Men noen alternative baneløsninger har hittil altså ikke dukket opp.

– Da må de fjernes

Åsmund Ottershagen, leder i Skedsmo Skytterlag, sier han har mottatt anmeldelsen og varselet om aksjoner i målområdet neste uke.

– Skytterlaget driver en helt lovlig virksomhet i dette området. Det vil dermed være sivil ulydighet dersom Nielsen og eventuelt flere med ham forsøker å stanse vår virksomhet, sier Ottershagen.

– Hvis de gjør dette, får vi bare ringe politiet og be om at de sørger for å fjerne dem, fortsetter Ottershagen.

Skytterlaget arrangerer Skedsmostevnet akkurat de dagene aksjonen er varslet.

– Mener Nielsen at de mange påmeldte, som kommer fra Østlandet og litt fra Sørlandet, skal måtte endre sine planer på grunn av ham? Må vi avlyse på grunn av det som vil være en rettsstridig handling fra Nielsen, vil vi få et økonomisk tap på femsifret beløp, fortsetter han.

Lederen i skytterlaget mener også at Nielsens anmeldelse er basert på feil tolkninger.

– Nielsens tolkning av hva som er farevinkler i området er ikke i samsvar med det eksperter på området mener, sier Ottershagen.

Han påpeker at laget også har skiltet, gjerdet og sikret de områdene som er påkrevet.

Delte meninger

Om Roar Nielsen og noen andre berørte naboer nå akter å gå drastisk til verks for å få slutt på skytingen i området, er det samtidig delte mener om skytterlagets virksomhet her.

I valget mellom støy fra skytebanen noen ettermiddager og kvelder, samt i helgene, og mulig ny boligbygging i området, er det også en god del beboere som helst ser at skytingen fortsetter.

Kommunestyret vedtok i 2010 å søke statlige myndigheter om å få legge skytebanen til Lahaugmoen. I høringsdokumentene fra Miljøverndepartementet i april i år, sier imidlertid departementet nei til å justere markagrensa til fordel for et nytt skytebaneområde på 101 dekar i dette området.

Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten og stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) hadde forrige uke et møte med ledelsen i Skedsmo Skytterlag om saken.

Her gjorde Myrli og Flæten det klart at de ikke har gitt opp håpet om å få lagt banen til Lahaugmoen.

Artikkeltags