Sterkt kritisk til tyske tester

Advarer: Avdelingssjef Jan-Erik Berdal ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ahus fraråder både mot å stole på testene Norsk Borreilosesenter tilbyr og å begi seg ut på langvarige antibiotikakurer.
Foto: Tom Gustavsen

Advarer: Avdelingssjef Jan-Erik Berdal ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ahus fraråder både mot å stole på testene Norsk Borreilosesenter tilbyr og å begi seg ut på langvarige antibiotikakurer. Foto: Tom Gustavsen

Artikkelen er over 6 år gammel

Leder Jan-Erik Berdal ved Ahus’ infeksjonsmedisinske avdeling mener testene utarbeidet i Tyskland ikke holder mål.

DEL

Til tross for at mange nordmenn har stått fram med sine historier om betydelig bedring av borreliosesykdommen som følge av behandling hos Norsk Borreliosesenter, mener avdelingssjef Jan-Erik Berland ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ahus at de alternative testene ikke er gode nok.

På Norsk Borreliosesenters nettsider kan man lese om borreliascreening med testanalyser knyttet til borrelia, som utføres i Tyskland.

Romerikes Blad lyktes ikke i å komme i kontakt med doktor Rolf Luneng ved Norsk Borreliosesenter i går.

– I Norge ser vi på hvorvidt kroppen produserer såkalte antistoffer mot borreliabakterien. Det er velprøvet og anerkjent for svært mange infeksjonssykdommer, sier Jan-Erik Berdal.

– Lite egnet

– Ved borreliosesenteret i Tyskland tester de ikke antistoffer, men hvorvidt celler i immunsystemet lar seg «tirre» når de utsettes for spor av borreliabakterien. Problemet er at cellene i immunsystemet er lette å tirre uansett hva de utsettes for. Derfor er det ofte ikke mulig å vite hva de blir tirret av, forklarer han.

Han sier at den typen tester derfor er mindre egnet til å påvise hvilken bakterie som har stimulert immunsystemet.

– Derfor brukes den ikke i diagnosen av infeksjoner.

– Ikke noe bevis

Han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke i sammenheng med Kine Rødland Hammers sykehistorie.

Berdal mener at det at testen i Tyskland, som angivelig påviser borreliasmitte, ikke er noen garanti for at det foreligger borreliainfeksjon.

– Det at testen slår ut ved borrelioseinstituttet i Tyskland er ikke noe bevis for at det er borreliose, fartsholder han.

– Jeg tviler ikke på at cellene de tester gir en reaksjon, men det er ikke noe holdbart bevis for at reaksjonen skyldes borrelia.

– Er du trygg på at de norske testene fanger opp alle tilfellene?

– Det kan være en ekstremt liten, ukjent prosentandel vi ikke fanger opp fordi det kan være små forskjeller mellom borreliabakteriene, som gjør at testene ikke slår ut. Men den lille andelen vil uansett ha symptomer som vi vil kjenne igjen som borreliasykdom.

– Ingen spøk

Han mener det er statistisk utenkelig at et stort antall nordmenn med borreliasmitte ikke fanges opp.

– Det kan ikke være snakk om at det er hundrevis eller tusenvis av tilfeller av borreliasmitte i Norge som ikke fanges opp.

Berdal understreker at man i Norge følger internasjonale anbefalinger.

– Det er ikke snakk om noe norsk komplott mot borreliosesenteret. Den samme skepsisen eksisterer i det tyske infeksjonsmedisinske miljøet. I Tyskland er det også snakk om en kommersiell, privat aktør. Testene er ikke anerkjent av helsemyndighetene i Tyskland, resten av Europa eller i USA, understreker avdelingssjefen.

Behandlingsmetoden Norsk Borreliosesenter bruker, er omstridt. En langvarig antibiotikakur brukes for å få bukt med sykdommen.

– Penicillin i ni måneder er ingen spøk. Til forskjell fra andre uklare tilstander der alternative behandlere tilbyr terapi som i det minste ikke gir noen skade, tilbyr man her en behandling med ganske potente medikamenter. Det er store risikoer. Jeg vil fraråde månedsvis med antibiotika.

Artikkeltags